Karriärvägar i vården

Nya titlar ger mer i lönekuvertet

Nya titlar ger mer i lönekuvertet
De som fått prefixet "över" framför sin yrkestitel har samtidigt fått sin lön höjd med 5 000 kronor i månaden. Arkivbild: Mostphotos

Översjuksköterskor och överbiomedicinska analytiker. Efter att Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg i somras införde nya "övertitlar" har 55 medarbetare fått 5 000 kronor mer i månadslön.

– Kanske börjar man som arbetsgivare inse att man måste ta tillvara på den här personalen och utnyttja den i forsknings- och utvecklingsarbetet vid våra enheter, säger fysioterapeuten Kerstin Hagberg till Dagens Medicin.

Hon är en av 10 fysioterapeuter på Shalgrenska som numera titulerar sig överfysioterapeut. Det kan jämföras med att det finns 18 översjuksköterskor, 5 överbiomedicinska analytiker och 3 överbarnmorskor. Fortfarande finns det dock ingen som titulerar sig överröntgensjuksköterska.

Höga krav

Som Vårdfokus tidigare berättat är kraven höga för att få den nya ”övertiteln”. Till skillnad mot överläkare måste de som exempelvis titulerar sig översjuksköterska eller överbiomedicinsk analytiker ha disputerat. De måste också ha arbetat kliniskt i minst sex år och ha en pedagogisk universitetsutbildning.

När Sahlgrenska införde de nya titlarna i juli i år sades det att drygt 120 medarbetare kunde komma ifråga. Nära hälften, 55 stycken, har hittills fått en ”övertitel” samt med det också en löneförhöjning på 5 000 kronor i månaden, enligt Dagens Medicin.

Behålla kompetens

Tidigare gick de som hade disputerat ofta tillbaka till sina gamla tjänster eller sökte sig från sjukhuset. Förhoppningen är att det med de nya titlarna ska bli lättare att behålla forskningskompetenta medarbetare på sjukhuset.

Även Karolinska universitetssjukhuset i Solna och Huddinge har infört nya ”övertitlar” i syfte att skapa nya karriärvägar för medarbetar med medellånga akademiska vårdutbildningar.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida