Karriär

Tre nya vårdprofessorer i Borås

Högskolan i Borås har installerat tre nya professorer i vårdvetenskap: Gunilla Carlsson, Karin Josefsson och Birgitta Wireklint Sundström.

Gunilla Carlsson, ny professor i vårdvetenskap.

Gunilla Carlsson har arbetat som lärare och forskare på Högskolan i Borås sedan 1996. Sedan 2011 arbetar hon inom akademins ledning, för närvarande som sektionschef för sektionen för vårdvetenskap. Hon har också tilldelats uppdraget som studierektor för forskarutbildningen Människan i vården.

Gunilla Carlssons forskning är inriktad på existentiella vårdfrågor i olika sammanhang. Företrädesvis inom psykiatrisk vård men också i andra vårdande sammanhang, inte minst i samband med handledning av doktorander.

Karin Josefsson, ny professor i vårdvetenskap.

Karin Josefsson har arbetat på högskolan sedan 2015. Dessförinnan arbetade hon på Mälardalens högskola och Örebro universitet. Hon är ledare för äldreforskning vid akademin för vård, arbetsliv och välfärd på Högskolan i Borås.

Karin Josefssons forskning handlar främst om äldrevård och hemsjukvård inom den kommunala äldreomsorgen.

Birgitta Wireklint Sundström, ny professor i vårdvetenskap. Foto: Suss Wilén

Birgitta Wireklint Sundström är föreståndare för Prehospen vid Högskolan i Borås – Centrum för prehospital forskning – sedan 1999.

I sin forskning har hon ett speciellt fokus på tidig bedömning och optimal vårdnivå för olika patientgrupper inom ambulanssjukvården. Hon drivs av ett stort intresse av att få vara med och bygga upp evidens inom vård och behandling för några av de akuta insatser som görs dagligen, exempelvis inom ambulanssjukvården och på larmcentraler.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida