Halland

Tuff sommar på akuten i Halmstad

Tuff sommar på akuten i Halmstad
- Det blir oerhört pressat för de få erfarna som arbetar kvar. Nätterna fördelas på en liten grupp personer, säger Tina Edgren, sjuksköterska på akutmottagningen i Halmstad. Bild: Privat

"Vi har överlevt, men så här hårt ska det inte vara", säger huvudskyddsombudet, som menar att sommarplanering helt saknats. Resultatet av det blev 87 vakanta pass som tvingades på personalen.

4 augusti 2017

Sommaren började med att en lista på 87 vakanta pass, de flesta nätter, sattes upp som akutens sjuksköterskor skulle täcka. Eftersom ingen skrev upp sig frivilligt meddelade arbetsledningen att de skulle behöva beordra in personalen. Förstalinjeschefen vädjade till sjuksköterskorna att ta pass som passade dem lite bättre istället för att bli utplacerade.

– Då skrev ju många upp sig, eftersom de visste att de annars skulle bli beordrade. Det har också blivit mycket beordringar. Det här är så tråkigt, det har aldrig varit så dålig stämning i arbetsgruppen och så lågt förtroende för arbetsgivaren, säger Tina Edgren, sjuksköterska på Halmstads sjukhus akutmottagning och huvudskyddsombud.

Hård belastning på sommaren

Akutmottagningarna i Halland är hårt belastade under sommaren, då befolkningen är betydligt större än resten av året. Förra sommaren var tuff och Vårdförbundet och huvudskyddsombuden bad tidigt akutens arbetsledning om en plan för sommaren och semestrarna.

– Vi fick ingen, bara höra att ”det ordnar sig”. Men det gjorde det inte, säger Tina Edgren.

Både akutmottagningen i Halmstad och i Varberg har förlorat många sjuksköterskor inför sommaren, varav många varit erfarna. I Halmstad finns 12 vakanta tjänster och i Varberg 9, och dessutom ska några ha sagt upp sig under sommaren.

Enligt en enkät när de slutat beror uppsägningen på arbetstiderna, arbetsbelastningen, bristen på kompetensutveckling och dålig löneutveckling.

– Personalomsättningen är jättehög. Jag har jobbat här 15 år och älskar mitt jobb. Jag trodde aldrig att den dagen skulle komma när jag funderade på att sluta. Men den har kommit nu, säger Tina Edgren.

Planerade att beordra

Huvudskyddsombuden är starkt kritiska till att arbetsgivaren planerat beordringar, en tvingande åtgärd som bara ska användas i nödfall i akuta situationer.

– Det ska vara att någon blir hastigt sjuk på kvällen och kvällssjuksköterskan tvingas att jobba kvar under natten för att lösa krisen. Men inte en hel lista på pass under en sommar. Eller att bli beordrad en tisdag för kommande söndagsnatt, säger Åsa Svahn, som också är huvudskyddsombud på Hallands sjukhus och förtroendevald i Vårdförbundet.

Båda menar att sjuksköterskorna överlevt sommaren, men att priset är högt.

– Man ska inte behöva tänka varje pass: Hur ska vi mäkta med det här?

Ingen av dem vet än hur många beordringar som skett. Det vet inte verksamhetschefen heller, men han är medveten om hur pressad sommaren varit och har förståelse för personalens kritik.

– Orsaken är att vi haft besvärligt att rekrytera sjuksköterskor för att få sommarvikarier. Dessutom låg vi redan back med vakanta tjänster. Läget har blivit ansträngt och vi har beordrat vissa pass för att kunna tillgodose patientsäkerheten, säger Jonas Hultgren, verksamhetschef.

Svårigheterna att rekrytera har enligt honom berott på att konkurrensen om sjuksköterskor är hård mellan regionen, kommunerna och privata arbetsgivare.

Han försäkrar att de som skrivit på sig på listan av tomma arbetspass kommer att få kvalificerad övertidsersättning, på samma sätt som när beordring sker.

Huvudskyddsombuden kan inte uttala sig om hur patientsäkerheten blivit lidande under juni och juli.

– Men det är ett stort problem att vi förlorat så många av de erfarna sjuksköterskorna. De nya sjuksköterskorna har i sommar tvingats ansvara för hela stationer. Igår såg jag en av dem sitta där och gråta. När de behandlas så, kommer vi att förlora dem också, säger Tina Edgren.

När Vårdfokus tidigare i somras rapporterade om Hallands sjukhus akutmottagningar fanns även en risk att sjuksköterskor skulle behöva få sina semestrar avbrutna. Det har inte behövts.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida