Bemanning

Två tredjedelar slutade när ny kompetensmix infördes

Två tredjedelar slutade när ny kompetensmix infördes
18 av 26 sjuksköterskor har lämnat Kava på Södra Älvsborgs sjukhus. Bild: Mostphotos

Södra Älvsborgs sjukhus, Säs, har infört en ny bemanningsplan som innebär färre sjuksköterskor och fler undersköterskor på vissa håll. På Kava har det gett en sämre arbetsmiljö och stor personalflykt.

26 september 2019

— Arbetsgivarens mål var att öka antalet vårdplatser, skapa en jämlik bemanning och ge jämlika rekryteringsmöjligheter. Vi varnade för att det skulle bli tvärtom, och vi fick rätt. Vi förlorar massa personal och har stängda vårdplatser. Kollegerna orkar inte mer, säger Jonathan Ek, sjuksköterska och skyddsombud för Vårdförbundet på Kava, kirurgisk akutvårdsavdelning. 

Jonathan Ek, sjuksköterska och skyddsombud för Vårdförbundet på Kava vid Säs.

Han är just nu tjänstledig för att vidareutbilda sig till anestesisjuksköterska, men hoppar in som timvikarie med jämna mellanrum på Kava. Han har själv upplevt hur arbetspressen ökat kraftigt det senaste halvåret på avdelningen. Nu har 18 av 26 sjuksköterskor, Jonathan Ek inkluderat, antingen sagt upp sig, tagit tjänstledigt eller aviserat att de tänker sluta.

Bakgrunden är att Säs tvingats till flera åtgärder för att få en ekonomi i balans, bland annat har sjuksköterskebemanningen setts över för att hushålla bättre med resurserna. För Kavas del har det inneburit en halvering av antalet sjuksköterskor per arbetslag, från två till en. Varje arbetslag ansvarar för åtta patienter. 

— Det har plötsligt blivit dubbelt så mycket ansvar för oss sjuksköterskor. Därtill finns det vissa moment som undersköterskorna inte får göra, som läkemedelshantering – vilket det är mycket av på en akutvårdsavdelning. Vi måste delegera allt vi kan för att hinna med. Då blir det mindre patientkontakt, vilket är tråkigt. Det har alltid varit en fantastisk avdelning, det är fortfarande ett bra gäng, men vi har en dålig bemanning och usel arbetsmiljö, säger Jonathan Ek.

Förstår reaktionen

Jerker Nilson, verksamhetschef på kirurg- och öronkliniken, berättar att bemanningsförändringen var ett större beslut från sjukhuset för att skapa så likvärdiga förhållanden som möjligt mellan olika vårdavdelningar. Vissa har fått det bättre, medan Kava och andra avdelningar som tidigare haft många sjuksköterskor nu får lägre bemanningstal.

Jerker Nilson hade hoppats att det överskott av sjuksköterskor på kirurgkliniken som förändringen innebar skulle kunna användas för att öppna fler vårdplatser. De planerna går nu i stöpet, åtminstone för tillfället. Samtidigt uttrycker han en förståelse för personalens reaktion.

— Det går inte att sticka under stolen med att det här är en försämring för sjuksköterskorna på Kava. Och försämringar brukar få den här sortens konsekvenser. Däremot var omfattningen på det hela inte väntad, säger Jerker Nilson.

Vill renodla arbetsuppgifter

Säs nya bemanningsmodell är hämtad från NU-sjukvården i Trollhättan, som även de hade stora problem vid införandet. Men enligt Jerker Nilson blev det bättre med tiden efter några förändringar. Han hoppas att detsamma gäller för Säs och Kava. Hyrpersonal har tagits in och sjuksköterskor flyttas från mottagningen till avdelningen för att stabilisera det akuta läget. Några mer långsiktiga lösningar är ännu inte framtagna.

Jerker Nilson försvarar den nya bemanningsmodellen med ytterligare ett argument, som hänger samman med svårigheten att rekrytera sjuksköterskor:

— Så som arbetslagen var sammansatta förut på Kava innebar det att sjuksköterskor i viss mån utförde undersköterskors arbetsuppgifter. Egentligen handlar det om att renodla arbetssätten, att se över vad som är nödvändigt att en sjuksköterska gör, säger Jerker Nilson.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida