Avhandling

Tvärprofessionella samtal kan minska etisk stress

Tvärprofessionella samtal kan minska etisk stress
Sjuksköterskan Catarina Fischer Grönlund disputerar i dag vid Umeå universitet. Foto: Mattias Pettersson/Umeå universitet

När sjuksköterskor och läkare diskuterar svåra vårdsituationer tillsammans utifrån en fast struktur minskar känslan av ensamhet och osäkerhet, visar en ny avhandling av sjuksköterskan Catarina Fischer Grönlund.

21 november 2016

Sjuksköterskan Catarina Fischer Grönlund har studerat hur vårdpersonal hanterar etiskt svåra situationer inom dialysvården. Både sjuksköterskor och läkare upplever ofta osäkerhet, ensamhet och övergivenhet, men utifrån olika perspektiv. Känslan av att inte kunna handla utifrån sina värderingar om vad som är rätt och gott ökar också risken för stressrelaterad ohälsa.

Olika perspektiv

När Catarina Fischer Grönlund i början av sitt avhandlingsarbete intervjuade sjuksköterskor och läkare var för sig om etiska dilemman inom dialysen som skapade dåligt samvete blev det tydligt att de olika professionerna inte kunde samtala om sina erfarenheter över yrkesgränserna. Det ledde till att deras känslor av osäkerhet ökade och det skapade en misstro och isolering mellan yrkesgrupperna.

Genom att introducera en modell för kliniskt etiskt stöd, så kallad CES, kunde Catarina Fischer Grönlund studera vad som hände när personalgruppen fick möjlighet att gemensamt diskutera olika värdekonflikter utifrån en fast struktur. Tillsammans med en handledare fick personalen berätta och lyssna på varandras erfarenheter och utmanades till att värdera sin egen inställning i ett tillåtande och öppet samtalsklimat.

Ökad förståelse

Resultatet visar att deltagarna i studien succesivt kunde omvärdera situationen. Samtidigt utvecklade de en ökad tolerans och ett engagemang i att söka lämpliga handlingsalternativ för patientens bästa.

– Genom att skapa ett tillåtande och öppet samtalsklimat blev det möjligt för personalen att gå från frustration och individuell tolkning av värdekonflikten till en gemensam förståelse och vidgade etiska perspektiv, säger Catarina Fischer Grönlund i ett pressmeddelande.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida