Tvång i vården

Tydligt nej till tvångsmedicinering

Tydligt nej till tvångsmedicinering
Läkare och sjuksköterskor avråds från att medverka vid tvångsmedicinering av personer som ska utvisas ur landet. Arkivbild: Mostphotos

Svenska Läkaresällskapets etikdelegation och Svensk sjuksköterskeförenings etiska råd säger i ett gemensamt uttalande att det inte är förenligt med god yrkesetik att läkare och sjuksköterskor medverkar till tvångsmedicinering när personer ska utvisas från Sverige.

Uttalandet görs som ett svar på en reportageserie i radioprogrammet Kaliber som sändes 2014 och som beskrev hur läkare och sjuksköterskor medverkade vid tvångsmedicinering i samband med att personer som nekats asyl utvisades.

Efter radioprogrammet skickade Kriminalvården in en anmälan till Inspektionen för vård och omsorg, Ivo. Myndigheten valde att åtalsanmäla en läkare och en sjuksköterska som under tvång misstänktes ha gett personer det lugnande läkemedlet Stesolid i samband med att utvisningen av dem skulle verkställas. Åklagaren valde dock att lägga ner förundersökningen eftersom det inte gick att styrka brott.

Med anledning av att Läkaresällskapets etikdelegation och Svensk sjuksköterskeförenings etiska råd fortfarande får frågor i anslutning till transporter av personer som ska föras ut ur landet har de bestämt att i dag göra följande uttalande:

”Vi tar tydligt ställning mot att läkare och sjuksköterskor medverkar vid tvångsmedicinering av personer som ska transporteras före eller under avvisning/utvisning. All medicinering ska ske i samråd med personen i fråga och efter relevant och för personen begriplig information. Vi ser det som oförenligt med läkares och sjuksköterskors professionsetik att medverka vid tvångsmedicinering i dessa sammanhang.”

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida