Specialistutbildning

Umeå satsar på klinisk praktik

Umeå satsar på klinisk praktik
Studenterna på specialistutbildningen får längre klinisk praktik på operationssalen, men ingen möjlighet att skriva magisteruppsats.

Magisterexamen tas bort, till förmån för längre verksamhetsförlagd utbildning, när universitetet prövar ny modell för anestesi- och operationssjuksköterskor.

18 november 2015

Till hösten startar Umeå universitet ett pilotprojekt med en ny modell för utbildning till specialistsjuksköterska i anestesi- och operation. Studenterna på utbildningen skriver då ett kortare fördjupningsarbete och har fler veckor verksamhetsförlagd utbildning. När studenterna går ut får de en yrkesexamen, men inte en akademisk examen på magisternivå.

”Tror den blir populär”

– Vi gör det här för att utvecklingen inom specialiteterna operation och anestesi går snabbt mot mer avancerad kirurgi. Utvecklingen ställer därför allt större krav på specialistsjuksköterskans kompetens. Vi tror att den här utbildningen kan bli populär, men den ska också utvärderas, säger Kerstin Viglund, ordförande för programrådet för sjuksköterskeprogram.

Hon poängterar att det vetenskapliga kommer att få lika stor plats som tidigare.

– Vi ska absolut inte ta bort akademin i utbildningen, säger hon.

Kan söka vidare

Men Ulla Falk, ombudsman på Vårdförbundet, tycker att det är just det som universitetet gör.

– Som specialistsjuksköterska behöver man magisternivån. Det behövs en fördjupad kunskap i vårt akademiska ämne omvårdnad för att kunna agera som specialistsjuksköterska, säger hon.

Umeå universitet menar att de som efter pilotutbildningen ändå vill ta en magisterexamen är välkomna att söka vidare till magister- och masterprogrammen.

– Den nuvarande utbildningen som innehåller magisterexamen samtidigt som specialistutbildningen upplevs som mycket intensiv för studenterna, säger Kerstin Viglund.

Olika åsikter

Samtidigt innebär det ungefär dubbelt så lång studietid för studenter som vill ta magisterexamen, vilket för många är kostsamt.

– Det är en kvinnofälla, de får gå dubbel utbildning. Det är förvånande att universitetet tar initiativ till lägre akademisk nivå på specialistutbildningen. Det brukar vara arbetsgivarna som tycker att studenterna kan hoppa över uppsatsen och istället bli mer kliniskt erfarna under utbildningen, säger Ulla Falk.

Enligt Kerstin Viglund på Umeå universitet är bakgrunden till pilotutbildningen både studenternas och arbetsgivarnas åsikter.

Men Ulla Falk tycker att det är ett steg tillbaka för specialistsjuksköterskor.

– Specialistsjuksköterskorna ska ha rätt att bygga upp sin akademiska kompetens i omvårdnad och skriva magisteruppsats under utbildningen. Annars får de inte tillträde till forskningsvärlden. Den dagen de hittar ett intressant ämne får de börja om.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida