Interprofessionellt lärande

Unikt studieupplägg med två studenter i ambulans

Unikt studieupplägg med två studenter i ambulans
Sjuksköterskorna Veronica Lindström och Tomas Nilsson handledde under hösten sjuksköterske- och läkarstudenter under ambulansuppdrag. Nu utvidgas det interprofessionella utbildningskonceptet.

Ambulansen i Stockholm har testat att låta sjuksköterske- och läkarstudenter tillsammans åka på utryckningar. Det unika utbildningsupplägget har varit givande för både studenter och handledare och ska nu utvidgas.

Sedan några år tillbaka har studenter på sjuksköterskeprogrammen i Stockholm kunnat göra sin verksamhetsförlagda utbildning inom ambulansen. Det har varit ett sätt att väcka nyfikenhet för vårdområdet, med en lärandemiljö där studenterna får ta svåra och snabba beslut kring patienter som de inte vet så mycket om.

Studenterna har varit nöjda med sina placeringar och fått med sig viktig kunskap, visar en vetenskaplig artikel som publicerats i tidskriften Nurse Education in Practice.

Läs också: Studenter stärks av att vara två

Uppskattat koncept

En av författarna till artikeln är Veronica Lindström, sjuksköterska, docent vid Karolinska institutet och samordnare för Akademisk ambulans i Stockholm som knyter samman lärosätena och ambulansverksamheten.

– Vi har haft allt fler sjuksköterskestudenter de senaste åren. Vi kände att det var dags att ta nästa steg i den pedagogiska utvecklingen och introducera ett interprofessionellt lärande, vilket hittills har varit väldigt lyckat för både studenter och handledare, säger Veronica Lindström.

Läs också: Få studenter att lyfta

Löser uppgiften tillsammans

Under två veckor hösten 2017 fick sjuksköterskestudenter på termin fem och läkarstudenter på termin sju följa med två handledare i en ambulans under två åttatimmarspass.

De åkte på alla typer av uppdrag. Vid akuta situationer eller omhändertaganden i offentlig miljö tog handledarna ansvar för patienten i det inledande skedet. När läget hade stabiliserats och patienten kommit in i ambulansen fick studenterna ta över.

– När det bara är en student är det lätt som handledare att ta över för mycket. Nu kunde vi ofta stå vid sidan om, med händerna i fickorna, och se hur fint de tillsammans löste alla situationer. De lärde sig av och med varandra. Samma nytta hade vi handledare av att vara två, vi kunde lära oss olika pedagogiska grepp och reflektera tillsammans, säger Veronica Lindström.

Ger något extra

Hon ser flera stora vinster med att ha interprofessionell utbilning i ambulansen. Studenterna lär sig att samarbeta och komplettera varandras kompetenser, vilket gör det lättare att identifiera målen i vården för patienten.

– Teamarbetet förstärks när vi är ute på skarpa utryckningar, för det är oförutsägbara vårdsituationer där man vet väldigt lite om patienten. Under varierande förhållanden måste de snabbt och tillsammans bedöma vårdbehovet, säger Veronica Lindström.

Hon har tittat igenom litteraturen och inte hittat några exempel på liknande upplägg i Sverige eller i övriga Norden.

Fler får testa i vår

Höstens ambulanskörningar var mest ett test för att se om studenterna lärde sig mer, och för att undersöka om det ens är möjligt att klämma in fyra personer i en ambulans. Enligt Veronica Lindström var allt positivt, även från patienternas sida som tyckte det var bra att få träffa både sjuksköterske- och läkarstudenter.

Tanken är nu att man till våren, mellan vecka 13 och 18, ska ha två ambulanser i drift. I varje ambulans ska det vara ett studentpar som under två veckors tid jobbar med två handledare. Det är upplagt som ett forskningsprojekt där en strukturerad utvärdering av vad som fungerar bra och vad som fungerar mindre bra ska göras.

Fakta interprofessionellt lärande

Interprofessionellt lärande, IPL, är när två eller flera yrkesgrupper i vården lär tillsammans med, om och av varandra, för att förbättra samarbetet och kvaliteten i vården.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida