Forskning

Uppföljning via telefon gav lägre blodfetter

Uppföljning via telefon gav lägre blodfetter
Stina Jakobsson har visat risken för att drabbas av en stroke efter en hjärtinfarkt är större hos patienter med diabetes eller njursvikt.

Förhoppningen är att metoden ska minska risken för att få en ny hjärtinfarkt eller stroke.

3 november 2015

För patienter som drabbats av en hjärtinfarkt, stroke eller någon annan allvarlig hjärt-kärlsjukdom rekommenderas behandling som minskar blodfetterna och håller nere blodtrycket. Problemet är att behandlingen inte alltid följs av patienterna.

För att få bättre följsamhet har man i en studie på patienter vid Östersunds sjukhus provat en ny metod med telefonuppföljning.

Resultaten beskrivs i en ny avhandling som skrivits av läkaren Stina Jakobsson (se länk till höger). Studien är gjord på patienter med diabetes eller njursvikt, där man sett att risken för att drabbas av en stroke efter en hjärtinfarkt är större än hos patienter som inte har dessa sjukdomar.

En månad efter att patienterna hade vårdats på sjukhuset kontrollerades deras blodtryck och blodfetter. Därefter delades de slumpmässigt in i två grupper: en där de följdes upp som vanligt i primärvården och en där de blev uppringda av en sjuksköterska.

Sjuksköterskan förklarade för patienterna varför deras läkare hade ordinerat nya läkemedel eller höjt doserna på de läkemedel som de redan stod på. Var fjärde vecka kontrollerades värdena igen och nya ordinationer gavs till dess att värdena såg bra ut.

Vid en uppföljning ett år senare var blodfetterna bättre i den grupp där en sjuksköterska hade ringt upp patienterna, jämfört med den grupp som hade tagits om hand i primärvården. Blodtrycket förändrades inte lika påtagligt, men en tendens till att det hade minskat kunde skönjas.

Tanken är att patienterna ska följas årligen i minst tre år. Först då kan man avgöra om telefonuppföljningen också leder till bättre värden på lång sikt. Då hoppas man också få svar på om åtgärderna minskar risken för att återinsjukna i en hjärt- kärlsjukdom.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida