forskning

Urinkateter varnar för infektion

Urinkateter varnar för infektion
När färgen på urinen byter färg är det dags att byta kateter. Arkivbild: Mostphotos

En ny uppfinning ska göra det lättare att upptäcka urinvägsinfektion hos patienter med kateter. Den visar bäraren och personalen om den börjar bli blockerad av bakterier genom att byta färg på urinen.

Ett nytt sätt att uppmärksamma bakterier i urinen hos kateterbärare skulle kunna få betydelse för att förebygga svåra urinvägsinfektioner.

Forskarna från Baths universitet i Amsterdam tror att deras uppfinning kan få stor betydelse, då infektioner orsakade av urinkateter är så vanliga.

Genom att upptäcka bakterierna tidigare kan katetern bytas direkt innan någon infektion brutit ut.

– Kateterrelaterade infektioner är ett allvarligt problem, speciellt om bakterien är resistent mot antibiotika. Vi hoppas att med detta enkla varningssystem göra stor skillnad för patienterna, säger forskaren dr Toby Jenkins i en kommentar till studien.

Bakterier i urinkatetrar bygger så kallad biofilm, som kan proppa igen katetern helt. Urinet som inte längre passerar ut trycks i stället tillbaka upp i urinblåsan och i värsta fall till njurarna, där det kontaminerade urinet kan orsaka njursvikt, sepsis och även död.

Upp emot hälften av de människor som bär kateter långvarigt har prroblem med blockering orsakad av bakterier.

Den nya katetertypen har en beläggning som reagerar på bakterien Proteus mirabilis, den tarmbakterie som oftast orsakar blockering av katetrar. Katetern varnar 10-12 timmar innan det händer.

Forskarna har testat sitt system med artificiell urin och bakterieprover från patienter. Studien är publicerad i Biosensors and Bioelectronics.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida