Sahlgrenska universitetssjukhuset

”Utan bättre löner kvarstår kaoset på akuten”

”Utan bättre löner kvarstår kaoset på akuten”
Caroline Laursen är förtroendevald på Sahlgrenska universitetssjukhusets akutmottagning.

För att komma tillrätta med kaoset ska nya vårdplatser öppnas och andra yrkeskategorier avlasta sjuksköterskorna, enligt ledningen för Sahlgrenska. Men så länge lönerna inte höjs kommer det inte att hjälpa, säger Vårdförbundets förtroendevalda.

– Så länge man inte ändrar grundorsaken till varför folk inte vill stanna på sjukhuset har man inte löst någonting. Löneutvecklingen måste bli bättre. Erfarenhet måste belönas.

Det säger Caroline Laursen, förtroendevald för Vårdförbundet på Sahlgrenska universitetssjukhusets akutmottagning i Göteborg.

Efter snart sju år som sjuksköterska tjänar hon inte mycket mer än en nyutexaminerad. Det skiljer en tusenlapp.

I torsdags kväll deltog Caroline Laursen tillsammans med Vårdförbundets ordförande Sineva Ribeiro i SVT:s debattprogram Opinion Live. Med fanns även Sahlgrenskas sjukhusdirektör Ann-Marie Wennberg.

Ligger kvar på akuten

Alla var överens om att det kaos som ända sedan i höstas rått på akuten i Göteborg, och på många andra sjukhus i landet, till stora delar beror på att det finns för få vårdplatser, vilket i sin tur beror på att det saknas sjuksköterskor. Resultatet blir att patienterna inte kan slussas vidare utan tvingas ligga kvar i korridorerna på akutmottagningarna.

Samma dag som programmet sändes besöktes akuten av Arbetsmiljöverket. Inspektionen gjordes som ett svar på den arbetsmiljöanmälan som Vårdförbundet tillsammans med Kommunal, Saco och Vision gjorde veckorna före jul. Vid den tidpunkten upptogs cirka 70 vårdplatser av äldre patienter som väntade på att skrivas ut till plats i korttidsboende.

– För tillfället är det kanske något lugnare. Så är det på en akutmottagning, inflödet går upp och ner. Men det är inte bra. Det svar vi fick från Arbetsmiljöverket var att de bedömde situationen som allvarlig och att de eventuellt kommer att komma med ett föreläggande, säger Caroline Laursen.

Såväl sjukhusdirektören Ann-Marie Wennberg som sjukhusstyrelsens ordförande Johnny Bröndt (M) har offentligt förklarat att problemen på akuten delvis ska lösas genom att fler vårdplatser öppnas och genom att andra yrkeskategorier ska avlasta sjuksköterskorna. De har också förklarat att den framtida bemanningen ska tryggas genom karriär och kompetensutveckling för alla yrkeskategorier. Däremot har de inte nämnt någonting om lönerna.

Bråkdel av alla stängda platser

– De 50 vårdplatser som ska öppnas är en bråkdel av alla de vårdplatser som hålls stängda. Så länge man inte gjort någonting åt grundproblemet, att sjuksköterskor inte vill vara kvar på Sahlgrenska, kommer problemet med stängda vårdplatser att bestå, säger Caroline Laursen som inte bara efterlyser en bättre löneutveckling utan också bättre arbetsvillkor med tid för återhämtning.

Att det ska bli lättare att specialistutbilda sig utan att förlora ekonomiskt på det tycker hon är bra. Att andra yrkeskategorier ska avlasta sjuksköterskorna är hon mer tveksam till.

– Vissa uppgifter kan man absolut bli avlastad. Men jag är kluven, det finns uppgifter som både vi och exempelvis undersköterskor gör men som samtidigt ger mig som sjuksköterska en väldigt bra bild av och känsla för patientens problem.

Men i grunden tycker hon att så kallad work-shifting inte egentligen löser några problem.

– Det hade det kanske gjort om det fanns en reell brist på sjuksköterskor. Men det gör det inte. De sjuksköterskor som finns vill inte arbeta på akutsjukhusen eftersom villkoren är så dåliga. Arbetsmiljön är jätteviktig. Men det är först när lönerna och löneutvecklingen blivit bättre och folk vill jobba kvar som vi verkligen kan fokusera på arbetsmiljön och ha en chans att den ska bli dräglig.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida