Influensaskydd

Starkare effekt av vaccin på morgonen

Starkare effekt av vaccin på morgonen
Vaccinationer på morgonen gav ett större antikroppsvar när det mättes en månad efter injektionen. Foto: TT

Influensavaccin som ges på morgonen kan ge bättre skydd än om sprutan tas på eftermiddagen, visar brittisk studie.

Influensavaccinationerna visade sig bli effektivare om de administrerades på morgonen än på eftermiddagen. Vaccinet byggde då upp ett kraftigare antikroppssvar.

Forskare från Birminghams universitet har analyserat de årliga vaccinationerna mot influensa på 24 mottagningar mellan 2011 och 2013. Sammanlagt blev 276 personer över 65 år vaccinerade med det aktuella influensavaccinet. Under åren användes tre olika vacciner, mot tre virusstammar. Deltagarna vaccinerades antingen mellan klockan 9 och 11 på förmiddagen eller mellan 15 och 17 på eftermiddagen.

Patienterna delades in i en morgongrupp och en eftermiddagsgrupp. Innan de vaccinerades fick deltagarna lämna blodprov. Det följdes upp en månad efter vaccinationen och då mättes mängden antikroppar, samt cytokiner och steroider.

För två av influensatyperna fick morgongruppen en signifikant större ökning av antikroppar i blodet, jämfört med de som fick samma vaccin på eftermiddagen. För den tredje influensatypen märktes ingen betydande skillnad.

– Vi kände till att immunresponsen varierar under dagen och ville undersöka om det påverkar responsen av antikroppar vid vaccination, säger huvudförfattaren till studien, Dr Anna Phillips, i en kommentar.

Forskarna har inte undersökt om det fanns några skillnader vad gäller faktiskt insjuknande i influensa. Studien var relativt liten och forskarna ska gå vidare med en studie i större skala. De vill också studera om strategin med morgonvaccin ger större effekt även när det gäller vaccin mot pneumokocker som ges till äldre i Storbritannien, liksom i Sverige.

– Stora resurser läggs på att försöka förhindra influensainfektion varje år, speciellt bland de äldre, men mindre än hälften får tillräckligt med antikroppar för att vara fullt skyddade. Våra resultat tyder på att byte av vaccinationstid till morgonen kan öka effekten utan någon extra kostnad för sjukvården, säger professor Janet Lord, en av forskarna bakom studien på institutionen för inflammation och åldrande vid Birminghams universitet, i en kommentar.

Studien är publicerad i tidskriften Vaccine.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida