Välkommet samtal

Patienter som har opererats för prostatacancer och skrivs ut dagen efter, uppskattar att en sjuksköterska ringer upp efter några dagar och frågar hur de mår.

Dagen efter operationen på Karolinska universitetssjukhuset i Solna får patienter med prostatacancer åka hem. De har redan vid inskrivningen fått muntlig och skriftlig information om operationen. När de skrivs ut får de veta hur de ska sköta katetern och de instrueras i att ge sig själva blodförtunnande injektioner. De får också med sig recept på smärtstillande och potensläkemedel. Men även om det går bra för de allra flesta, kan många frågor dyka upp som gör att de behöver få prata med någon som kan berätta och förklara. ??

Tidigare fanns inget särskilt telefonnummer som patienterna kunde ringa för att ställa sina frågor, de ringde därför till avdelningar eller mottagningar. Men sedan 2007 är Anna Hägglund och Jessica Svens kontaktsjuksköterskor för de prostataopererade patienterna. Några dagar efter operationen ringer de upp och frågar hur patienterna mår och hur det går. De ställer frågor enligt en checklista bland annat om hur katetern fungerar, påsbyten, färgen på urinen, hematom på magen, smärta och om magen har kommit i gång, en särskilt viktig fråga eftersom patienterna inte får krysta. ?

För en del kommer telefonsamtalet oväntat och de tycker att det är helt fantastiskt att en sjuksköterska ringer upp. Ett vanligt bekymmer som drabbar vissa patienter — och oroar — är när pungen har svullnat upp och ibland är stor som en handboll. Då kan sjuksköterskan lugna och förklara att det inte är farligt även om det ser dramatiskt ut. Hon ger också råd om att stödja pungen under­ifrån, till exempel med lite stadiga och tajta kalsonger eller nätbyxor. ?

— Vårt redskap är att vi vet vilka bekymmer patienterna kan få efter operationen. Innan vi blev kontaktsjuksköterskor hade vi jobbat på avdelningen i flera år, säger Jessica Svens. ?

Efter tio dagar kommer patienterna tillbaka till sjukhuset för att bli av med sin kateter. Då mår de oftast bra, men några har stött på bekymmer och har en del funderingar.?

— En del har ett otroligt behov av att prata om tiden efter cancerbeskedet, väntan på behandling, upplevelsen av vården och eventuella framtida biverkningar efter cancerbehandlingen.??

Förbättringsarbetet har pågått i några år och är nu utvärderat. Resultatet visar att patienterna uppskattar att bli uppringda. De allra flesta har upplevt samtalet som stödjande och informativt. De tycker också att ett telefonsamtal är en mycket bra form för uppföljning.

Fakta

Stockholms läns landsting satsade 2006 pengar för att länets cancervård skulle bli bättre. En del i den satsningen var inrättandet av särskilda kontaktsjuksköterskor. Till dem kan patienter och närstående vända sig med frågor och funderingar kring vård och behandling. Uppdraget är att ge psykosocialt stöd till cancerdrabbade och närstående.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida