Forskning

Vanligt umgänge stärker patienter i psykiatrin

Vanligt umgänge stärker patienter i psykiatrin
Måla, pussla, promenera. Att få vara en person och inte bara patient ger hopp om återhämtning. Arkivbild: Mostphotos.

När patienter inlagda på en psykiatrisk avdelning får umgås med personalen en timma varje dag — kanske promenera, måla pussla eller spela pingis — ökar deras hopp om återhämtning.

Det krävdes ingen extra personal eller dyra investeringar när tre psykiatriska avdelningar inom två landsting i norra Sverige genomförde omvårdnadsinterventionen ”Tid tillsammans”. Det beskriver Jenny Molin, specialistsjuksköterska i psykiatri, som gjort den hittills första studien av det här sättet att jobba.

En timma varje dag

I sin avhandling undersöker hon hur patienter och även personal upplever vardagslivet inom den psykiatriska heldygnsvården och vad som händer när en timma varje dag avsätts till vanligt umgänge.

”Tid tillsammans” går ut på att personalen lägger allt annat åt sidan och helt fokuserar på gemensamma aktiviteter, som patienterna kan välja själva, en timma om dagen. Ofta handlade önskemålen om enkla saker, som att ta en promenad, lägga pussel, måla eller spela pingis.

Viktig återhämtning

Vad patienter och personal gör tillsammans spelar mindre roll, det är tiden tillsammans som är det viktiga, berättar Jenny Molin.

.

– Med gemensamma aktiviteter kan relationer som bygger på ömsesidighet och engagemang utvecklas mellan patienter och personal. Sådana relationer betonas inom återhämtningsorienterad psykiatrisk omvårdnad och bör värderas och belysas inom psykiatrisk heldygnsvård för att balansera förhållandet mellan medicinsk återhämtning och personlig återhämtning.

Mindre samvetsstress

Resultatet visar att umgänget med personalen stärker patienterna. De upplever sig sedda som människor och det bidrar i sin tur till hopp om återhämtning. ”Tid tillsammans” verkar också ha potential att minska upplevd stress och samvetsstress bland personalen och öka deras nöjdhet i mötet med patienterna, enligt Jenny Molins avhandling.

Fredag den 8 juni försvarar hon sin avhandling Tid Tillsammans, en omvårdnadsintervention som fokuserar vardagslivet inom psykiatrisk heldygnsvård. Patienters och personals perspektiv vid Umeå universitet.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida