Var femte äldre behöver – men har inget stöd

Var femte person som är över 80 år och i behov av stöd saknar någon som hjälper dem. Det visar en kartläggning som Socialstyrelsen gjort.

22 december 2011

Kvinnor, ensamstående och äldre med dålig hälsa är de som är i störst behov av hjälp. Den hjälp de är i behov av behöver inte alltid vara så avancerad. Det kan röra sig om att boka läkartid, städa, byta lampor och skotta snö.

Kvinnor behöver oftast hjälp med praktiska saker, medan männen oftare behöver hjälp med omvårdnad.

– Det är viktigt att synliggöra gruppen äldre över 80 år som inte har äldreomsorg i dag. Kommuner skulle behöva bedriva mer uppsökande verksamhet för att hitta äldre som har behov, men som ännu inte ansökt om äldreomsorg. Särskilt viktigt är det att hitta dem som inte har någon som kan hjälpa dem i dag, säger Welat Songur som varit projektledare för rapporten.

Bland dem som inte ansökt om hjälp – vilket gäller de allra flesta över 80 år, trots att 65 procent av dem är i behov av det – svarade en del att de inte tänkt på det, andra att de inte visste att man kunde få det och åter andra att de var osäkra på om det var berättigade till det.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida