Granskning

Var femte plats tom på specialistutbildningarna

Var femte plats tom på specialistutbildningarna
Höstterminen 2018 fanns sammanlagt drygt 2 600 platser på landets specialistutbildningar för sjuksköterskor. Trots att många vill vidareutbilda sig står landets högskolor och universitet med många tomma platser. Arkivbild: Getty Images

Det råder studentbrist på landets specialistutbildningar för sjuksköterskor. Totalt saknas över 500 studenter på lärosätena i höst visar Vårdfokus granskning. Samtidigt fortsätter politiker att måla upp utökade platser som lösningen på specialistbristen.

Vårdfokus har begärt in uppgifter från landets samtliga lärosätena om platsläget på de specialistutbildningar som startar i höst. Det visar sig att 20 av 23 inte lyckas fylla klasserna. Detta trots att söktrycket kan vara högt och många sjuksköterskor vill vidareutbilda sig.

Nygammalt problem

För tre år sedan genomförde regeringen en extra satsning för att stärka kompetensen i vården. Bland annat öronmärktes pengar för en utökning med 600 platser på specialistutbildningar för sjuksköterskor.  

Men nu rapporterar flera högskolor och universitet att de inte klarat att utöka  eftersom de har svårt att fylla de som redan finns.

Det är inget nytt fenomen, studentbristen fanns också före den planerade utökningen. Det visade Vårdfokus granskning redan 2016. Flest luckor fanns på de utbildningar där behoven av nya specialister var som störst.?

Rekordfå studenter

Vårdfokus har denna gång tittat närmare på tre utbildningar som de flesta lärosätena har: psykiatri, operation och distriktssköterska. Samtliga har i dag 20-30 procent av platserna lediga.?

På några lärosäten är det rekordfå studenter: Högskolan i Halmstad lyckas bara fylla drygt en tredjedel av platserna på distriktssköterske­utbildningen och på motsvarande utbildning vid Blekinge tekniska högskola saknas hälften av studenterna.?

Inställda utbildningar

Mälardalens högskola valde att helt ställa in höstens utbildning till distriktssköterska på grund av för få sökande. Nyligen meddelade Mittuniversitetet att de blir tvungna att pausa nästa års specialistutbildningar inom ambulans, intensivvård, barn och barnmorska på grund av lärarbrist. Det kommer även att beröra grundutbildningarna.????

Vfu-brist  och få lärare

I undersökningen anger högskolorna och universiteteten ofta liknande orsaker till varför det är svårt att fylla platserna:

 • Den vanligaste flaskhalsen är bristen på platser för verksamhetsförlagd utbildning, vfu, 13 av lärosätena anger det som den tuffaste utmaningen.
 • Brist på kvalificerade lärare är ett annat problem och lärosäterna konkurrerar ofta med varandra om disputerade sjuksköterskor som kan undervisa.
 • Även om söktrycket kan vara högt i början är avhopp vanligt. Det kan handla om att sjuksköterskorna inte får tjänstledigt för studier eller att de inte får betalt under studietiden. 

Så här många platser står tomma hösten 2018

 • Blekinge tekniska högskola 35 av 50
 • Ersta Sköndals högskola  38 av 55
 • Göteborgs universitet 18 av 170
 • Högskola i Borås 34 av 185
 • Högskolan Dalarna 6 av 80
 • Högskolan i Gävle 22 av 61
 • Högskolan i Halmstad 29 av 95
 • Högskolan i Jönköping 19 av 94
 • Högskolan i Skövde 7 av 95
 • Högskolan Väst 33 av 148
 • Karlstads universitet 25 av 124
 • Karolinska Institutet 8 av 100*
 • Linköpings universitet 49 av 164
 • Linnéuniversitet 0 av 150
 • Luleå tekniska universitet 0 av 85
 • Lunds universitet 21av 119
 • Malmö universitet 36 av 97
 • Mittuniversitetet 22 av 117
 • Mälardalens högskola 35 av 82
 • Sophiahemmet 9 av 115
 • Umeå universitet 0 av 100
 • Uppsala universitet 53 av 231
 • Örebro universitet 17 av 114

Här anges varje lärosätes totala antal på de olika specialistutbildningarna för sjuksköterskor per lärosäte. Barnmorskeutbildning är inte medräknad eftersom det är ett eget legitimationsyrke.
Lärosätena redovisade sina siffror före den 19 september 2018. Det kan ha skett vissa förändringar, fler avhopp eller tillkomna studenter efter det datumet.

* gäller endast utbildning till distriktsköterska och operationssjuksköterska, övriga specialistutbildingar ej inräknade

                

 

 

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida