Var fjärde patient med typ-2 diabetes går upp i vikt efter behandling

En av fyra patienter med typ-2 diabetes går upp i vikt efter att de fått diagnos och behandling. Okunskapen om sjukdomen är dessutom stor hos de drabbade.

Det är SFSD, Svensk förening för sjuksköterskor i diabetesvård, som i en undersökning sett att var fjärde som diagnostiseras och behandlas för typ-2 diabetes ökar i vikt – trots att många av de drabbade är överviktiga eller feta redan för början.

Jämfört med 2008, då en liknande undersökning gjordes, har andelen som går upp i vikt ökat.

Inte en släng av socker

– Vården måste bli bättre på att avsätta tid för att utbilda patienten om vad det innebär att ha typ-2 diabetes, det är inte ”en släng av socker” som en del tyvärr beskriver sin sjukdom. Med den inställningen är man inte lika motiverad att göra något åt sin sjukdom, konstaterar Britt-Marie Carlsson, ordförande i SFSD och diabetessjuksköterska vid Södra Älvsborgs Sjukhus i Skene.

SFSD tror alltså att det är okunskap som gör att de drabbade ökar i vikt, något som undersökningen också visar.

Hälften av patienterna känner inte till de ökade riskerna för stroke och en av tre vet inte att sjukdomen ökar risken för hjärtinfarkt.

Låg kunskap om alternativ

I allmänhet har patienterna också låg kunskap om vilka alternativ som finns vid sidan om motion, kost och standardbehandling. Färre än var tionde känner till att det finns nya diabetesmediciner med viktminskande effekt.

– Bästa resultat nås med en individanpassad behandling som tar hänsyn till ålder, vikt och andra förutsättningar. En vård som erbjuder tid, utbildning och ett brett spektra av behandlingsalternativ, säger Britt-Marie Carlsson.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida