Arbetsmiljö

Var tionde i vården har nekats ledighet under jul och nyår

Var tionde i vården har nekats ledighet under jul och nyår
För många som arbetar i vården är det inte självklart att kunna delta i julfirandet. Arkivbild: Getty Images

För många innebär jul- och nyårshelgen att de kan koppla av från jobbet och ägna mer tid åt nära och kära. Riktigt så ser det inte alltid ut i vården. Var tionde medlem i Vårdförbundet har nekats semester på grund av låg bemanning.

Det visar en enkätundersökning bland Vårdförbundets medlemmar som gjorts av Novus.

Enligt Vårdförbundets ordförande, Sineva Ribeiro, är yrkesetiken och lojaliteten mot samhällsuppdraget extremt hög och personalen gör sitt yttersta för att vården ska fungera även under jul- och nyårshelgerna.

– Men för exempelvis småbarnsföräldrar finns det ibland ingen annan möjlighet än att ta ledigt. Och det måste arbetsgivarna givetvis planera utifrån, både så att vården blir patientsäker och så att de som ställer upp och arbetar över helgerna får både en rimlig arbetsbelastning och relevant ekonomisk ersättning, säger hon i en kommentar till undersökningen.

1 100 har svarat på frågor

Totalt har 1 100 barnmorskor, biomedicinska analytiker, röntgensjuksköterskor och sjuksköterskor besvarat enkäten om hur de arbetar under de kommande storhelgerna.

  • En av tio har blivit nekad semester.
  • Drygt en av tio uppger att det finns planer på att minska antalet vårdplatser eller slå ihop avdelningar för att lösa ledigheterna.
  • Drygt en av tio upplever en högre oro för patientsäkerheten under jul- och nyårshelgerna än under övriga året.
  • Tre av fyra uppger att de som arbetar under helgerna jul och nyår inte erbjuds bonus eller extra ersättning.
  • En av tio uppger att bemanningspersonal används i lägre utsträckning än under övriga året.
  • Många lyfter att tillägget för arbete på obekväm arbetstid borde höjas.

– Oron för patientsäkerheten är tydligt större i åldersgrupperna 30-49 år och bland de som själva blivit nekade ledighet eller har kolleger som blivit nekade ledighet. Det om något är en tydlig signal till arbetsgivarna om att läget kommer att bli ansträngt i julvården, säger Sineva Ribeiro.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida