Helsingborgs lasarett

Narkossjuksköterskor varnar för sammanbrott

Narkossjuksköterskor varnar för sammanbrott
Narkossjuksköterskorna på lasarettet i Helsingborg kräver bättre arbetsvillkor för att orka stanna kvar. Arkivbild: Anders Olsson

Var tredje narkossjuksköterska vid Helsingborgs lasarett har sagt upp sig sedan årsskiftet. Nu skriver de som är kvar till chefer och politiker och varnar för att verksamheten hotar att bryta samman.

I ett brev till region- och sjukhusledningarna samt regionpolitikerna skriver de narkossjuksköterskor som finns kvar på operationsenheten på lasarettet i Helsingborg att att personalen nu måste ges rätt förutsättningar för att orka stanna kvar.

”Arbetssituationen är i dag sammantaget mycket illa men är ingen akut uppkommen situation orsakad av en enskild isolerad händelse. Den har pågått under en lång tid och är ett resultat av en mångårig oförmåga bland ansvariga chefer att vilja lyssna till och ta varningssignalerna från medarbetarna på allvar”, skriver de.

Säger upp sig på löpande band

Som exempel på att arbetssituationen blivit allt sämre tar de att kompetenta narkossjuksköterskor nu säger upp sig på löpande band. Sedan årsskiftet har nio anestesisjuksköterskor sagt upp sig, vilket innebär att var tredje har bestämt sig för att lämna verksamheten.

”Varningssignalerna om att verksamheten drivs alltför hårt och sliter ut personalen har varit mycket tydliga men har prioriterats lägre än begrepp som uppdrag, vårdproduktion och flöden”, skriver narkossjuksköterskorna.

De beskriver också hur bristen på narkossjuksköterskor – vakanser som inte har ersatts – har maskerats genom att verksamheten genom omorganisering tvingat fram negativa arbetsmodeller och arbetssätt som både skapar sämre förutsättningar för återhämtning och trivsel samt är direkt stridande mot gällande författningar enligt Socialstyrelsen.

”Det saknas även utrymme för både individuell samt professionens fortlöpande utveckling vilket är en mycket negativ faktor”, skriver de.

Vill tillbaka med bättre villkor

Enligt narkossjuksköterskorna är flertalet av deras tidigare kolleger intresserade av att komma tillbaka från både bemanningsföretag, andra sjukhus och ambulanssjukvården om arbetsvillkoren förbättras.

De avslutar sitt brev med att förklara att det inte längre finns något utrymme kvar för senfärdiga beslutsvägar eller avvaktan. De tror på en framtid för verksamheten och förklarar att de är förändringsbenägna.

Men bara under förutsättning att förändringarna sker i samverkan med personalen och att de får inflytande över den förändringsprocess som de anser är nödvändig för att kunna behålla personalen och locka tillbaka narkossjuksköterskor som redan lämnat verksamheten.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida