Primärvård

Vårdcentral satsar på psykiatrisjuksköterska

Vårdcentral satsar på psykiatrisjuksköterska
Psykiatrisjuksköterskan Beata Walczak-Larsson vill att patienter med psykisk ohälsa ska få kontinuitet i vården. Hon en roll som i amerikansk forskning och sjukvård kallas case manager, en kontaktperson för patienten.

Allt fler drabbas av psykisk ohälsa, som depression, ångest, oro och sömnstörningar. På Gottsunda vårdcentral följer en psykiatrisjuksköterska upp de patienterna. 

Psykiatrisjuksköterskan Beata Walczak-Larsson får använda hela sin specialistkompetens i sin roll på Gottsunda vårdcentral. Hon är sedan ett halvår en i det psykosociala teamet.  Beata Walczak-Larsson följer upp de patienter som behandlas med läkemedel mot depression eller ångest. Hon ringer en vecka efter den påbörjade medicineringen och sedan med jämna mellanrum för utvärdering.

– Vi pratar om hur de mår, ibland blir tyvärr ångesten värre på kort sikt. Vi resonerar om biverkningar och ibland blir det nödvändigt att byta preparat, då för jag frågan vidare till läkaren, säger hon.

Ökat behov

Gottsunda i Uppsala är en socioekonomiskt svag stadsdel. Många av invånarna har sina rötter i andra länder, och bär på minnen av trauman och personliga förluster.

Verksamhetschefen Kristina Lundmark upplevde att behovet av stöd och hjälp från vårdcentralen ökade för psykisk ohälsa, som depression, ångest, oro och sömnstörningar.

– Vi behövde hitta ett nytt sätt att hjälpa dem, så att de inte fastnade i telefonkön hit. Det är lika olämpligt för psykiskt sjuka som för de äldre patienterna. Vi ska arbeta evidensbaserat och den här funktionen har i forskning visat sig ge goda effekter för patienterna, säger hon.

Evidens fanns från SBU

Kristina Lundmark har utgått ifrån en rapport från Statens beredning för medicinsk och social utvärdering, SBU från 2012. I myndighetens litteraturstudie framgår att en speciellt tränad yrkesperson, till exempel en sjuksköterska, som ansvarar för stöd och kontinuerlig kontakt med patienter med depression ger goda effekter. Patienterna får mindre symtom och läkarnas utskrivning av antidepressiva läkemedel blir mer adekvat.

I studierna kallas denna nyckelperson kring patienten för case manager. Sedan augusti formar nu Beata Walczak-Larsson sin tjänst med arbetssättet från studierna som utgångspunkt.

– Att vara psykiatrisjuksköterska är perfekt bakgrund till jobbet. Jag ser hela patienten, med både de psykologiska och sociala behoven, men är också väl insatt i farmakologi. Det avlastar både psykologer och läkare att jag följer upp patienterna.

Tät kontakt med andra yrken

Hon har tät kontakt med övriga yrkesgrupper på vårdcentralen, men också med slutenvårdens psykiatri. Primärvården har ansvar för psykiskt ohälsa, som lätt till måttlig depression, oro, ångest och sömnsvårigheter. Patienter med psykiatriska sjukdomar som schizofreni, bipolär sjukdom och svår depression tas om hand i slutenvården.

En annan uppgift Beata Walczak-Larsson sköter är att hjälpa till vid svårare triagering på mottagningen. När vårdcentralens sjuksköterska som svarar i telefon känner sig osäker hänvisar hon till Beata som ringer upp patienten.

– Jag bedömer om personen behöver träffa en läkare, psykolog, kurator eller mig.

Frigör tid för andra

Projektet med en psykiatrisjuksköterska som ser till att vården får kontinuitet har fallit väl ut.

– Patienterna är mycket nöjda. Även personalen är positiv, visar vår enkät. Det var lite mer överraskande, men det hänger ihop med att vårdens kvalitet förbättrats och att tid frigjorts för andra yrkesgrupper, säger verksamhetschefen Kristina Lundmark.

Beata Walczak-Larsson arbetade tidigare många år inom somatiken, en erfarenhet som alltid påminner om hur kropp och psyke hänger ihop. Det är vanligt att patienter söker vård för något i kroppen som gör ont, som magen eller ryggen, och precis på vägen ut från läkaren nämner sin inre smärta.

– De kan plötsligt säga att de har dödsångest varje natt och inte kan sova. Då har tiden hos läkaren just tagit slut. Men jag har inte väntetider och kan ta emot dem för samtal, säger hon.

Stötta de nya i Sverige

Beata Walczak-Larssons hjärta klappar extra för de som är nya i Sverige och försöker finna sig till rätta i Gottsunda. Hon kommer själv från Polen, vet hur det är att börja om, och vill gärna stötta med sin yrkeskunskap.

– Jag kom ändå inte från ett krig, som mina patienter. De behöver visserligen inte längre vara rädda för bomber och plötslig död. Men de bär svåra minnen av traumatiska upplevelser från kriget och flykten. Många känner stark oro för sin framtid, sina barn, sin möjlighet att försörja sig.

Fler sjuksköterskemottagningar

Verksamhetschefen Kristina Lundmark tror att specialistsjuksköterskorna kommer att spela en allt större roll i framtidens primärvård. Samtidigt som det råder läkarbrist så ökar antalet patienter med kroniska sjukdomar. De behöver ofta följas upp under många år och hon tycker att specialistsjuksköterskorna har lämplig kompetens för det.

– Allt tyder på att vi behver bygga upp fler sjuksköterskemottagningar, så det är bara att sätta igång. Här arbetar redan diabetes- och astma och kol-sjuksköterskor självständigt. Det var inget långt steg att rekrytera en psykiatrisjuksköterska. Men jag tror att vi är rätt unika med det i primärvården. , säger hon.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida