Kris i Tomelilla

Vårdförbundet anklagas för otillåtna stridsåtgärder

Till hösten riskerar Tomelilla stå utan en tredjedel av sina sjuksköterskor. En handfull har på kort tid sagt upp sig, lika många har aviserat att de kan komma att göra detsamma. Arbetsgivaren har nu kallat Vårdförbundet till förhandlingar om otillåtna stridsåtgärder.

Vad dessa otillåtna stridsåtgärder består av framgår inte av den framställan som gjorts till Vårdförbundet. Men enligt Tomelillas personalchef, Johan Lexfors, har såväl medarbetarna som Vårdförbundet hotat kommunen med massuppsägningar i samband med att löneförhandlingarna pågått.

– Vi ser allvarligt på det och vill snabbt ha en lösning. Det är arbetstagarna själva som har framfört det, men enligt vår mening har även Vårdförbundet framfört att om ”inte det här händer så säger folk upp sig”, säger Johan Lexfors till Vårdfokus.

Såväl medarbetarna själva som Vårdförbundet har vid två separata tillfällen kallat till möten med arbetsgivaren för att diskutera arbetsmiljön och den oro som finns för vad som händer med patientsäkerheten när så många sagt upp sig.

Vårdförbundet ställer sig dock frågande till påståendet att förbundet eller dess medlemmar ska ha tagit till otillåtna stridsåtgärder. Enligt dem har man genom möten velat uppmärksamma arbetsgivaren på allvaret i situationen eftersom man ser en risk i att ytterligare medarbetare kan komma att säga upp sig.

– Vi har inte hotat med någon massuppsägning. Däremot har folk övervägt att sluta medan en del redan har slutat. Det har vi informerat om, säger distriktssköterskan Christina Knast Månsson som är förtroendevald för Vårdförbundet inom hemsjukvårdens sjuksköterskegrupp i Tomelilla.

I ett brev till medlemmarna förklarar en av Vårdförbundets förbundsombudsmän att om medlemmar går samman och säger upp sig i protest, eller hotar med uppsägning om man inte får som man vill, kan det framstå som en stridsåtgärd. Ett sådant agerande kan få konsekvenser för förbundet men också för enskilda medarbetare.

Däremot, skriver förbundsombudsmannen, vill Vårdförbundet vara tydlig med att en enskild medarbetare självklart får avsluta sin anställning hos en arbetsgivare för att arbeta hos en annan.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida