Rättsligt

Vårdförbundet stämmer SOS Alarm för uppsägning

Vårdförbundet stämmer SOS Alarm för uppsägning
Eftersom SOS Alarm inte ger någon förklaring kan uppsägningen av kvinnan bero på hennes ålder, misstänker Lena Ahlström, jurist på Vårdförbundet.

Sjuksköterskan blev uppsagd av SOS Alarm med hänvisning till arbetsbrist — trots att arbetsuppgifterna fanns kvar. ”Åldersdiskriminering”, misstänker Vårdförbundet och stämmer arbetsgivaren.

Sjuksköterskan har varit anställd vid SOS Alarm i många år. De senaste åren har hon jobbat som verksamhetsutvecklare. Efter en omorganisation erbjöds hon en omplacering till en mindre kvalificerad tjänst med treskift som hon tackade nej till.

Trots att det fanns möjlighet att omplacera kvinnan till en befattning som verksamhetsutvecklare i den nya organisationen – och att hon sökt två andra vakanta tjänster som gruppchef – valde SOS Alarm att säga upp henne med hänvisning till arbetsbrist.

Den centrala tvisteförhandlingen mellan arbetsgivaren och Vårdförbundet avslutades i oenighet i mitten av juli.  Det erbjudande om tjänst som kvinnan fick var inte skäligt, anser Vårdförbundet, och stämmer nu SOS Alarm för brott mot lagen om anställningsskydd och mot god sed på arbetsmarknaden. 

– Arbetsgivaren har inte presenterat något skäl till att säga upp henne annat än att de anser att befattningen har förändrats. Men de som jobbar som verksamhetsutvecklare gör samma sak som förut, säger Lena Ahlström, jurist på Vårdförbundet som skrivit stämningsansökan.

I avsaknad av en förklaring kan det inte uteslutas att uppsägningen beror på sjuksköterskans ålder, 60 år. Det är i så fall ett brott mot diskrimineringslagen, skriver Lena Ahlström i stämningsansökan.

Omtyckt och kompetent

Kvinnan var dessutom en omtyckt och kompetent medarbetare, enligt stämningsansökan, med lång erfarenhet och kvalificerad som verksamhetsutvecklare.

– Vid förfrågningar bekräftar arbetsgivaren att det inte finns någon kritik mot hur kvinnan utfört sitt arbete, snarare tvärtom, säger Lena Ahlström.

Vårdförbundet kräver att uppsägningen ogiltigförklaras och att arbetsgivaren betalar ett allmänt skadestånd på 180 000 kronor till kvinnan.

Lena Ahlström har inte varit med om ett liknande ärende inom Vårdförbundet.

– Nej, det är inte ofta det handlar om uppsägning på grund av arbetsbrist för våra medlemmar. Arbetsgivarna skriker ju efter sjuksköterskor.

Vårdförbundets ansökan om stämning nådde Arbetsdomstolen i går. SOS Alarm har avböjt att kommentera ärendet i det här skedet.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida