Internationellt

Vårdförbundets ordförande invald i styrelsen för EFN

Vårdförbundets ordförande invald i styrelsen för EFN
Sineva Ribeiro ska sitta ett år i EFN:s styrelse. Foto: Anders Olsson

Sineva Ribeiro är ny styrelsemedlem för det europeiska förbundet för sjuksköterskor, EFN. "Organisationen ger oss möjlighet att påverka i EU", säger hon.

EFN, European federation of nurses associations, arbetar för att stärka sjuksköterskornas ställning och profession, särskilt i relation till EU:s olika beslutande organ.

Sineva Ribeiro är just hemkommen från Madrid, där EFN haft ett möte, och hon blev invald i styrelsen för ett år.

– Det är viktigt att vi sjuksköterskor i EU har möjlighet att utbyta erfarenheter och tillsammans påverka EU-kommissionen genom EFN. Jag vill lära mig mer om hur man kan påverka, för när besluten väl fattats i EU så krävs inga svenska riksdagsbeslut, utan kommunerna kan själva börja implementera, säger hon.

EFN är en paraplyorganisation till 34 fack- och yrkesförbund för sjuksköterskor. I Europa representerar EFN mer än en miljon sjuksköterskor. På mötena diskuteras arbetskraftsfrågor, professionsfrågor och politik.

En fråga EFN drivit de senaste åren är vilken utbildningsnivå som ska krävas för att bli sjuksköterska inom EU. EFN drev att det skulle krävas tolv års grundutbildning innan en treårig utbildning till sjuksköterska.

Men bland andra Tyskland och Polen ville inte gå med på det och en kompromiss blev resultatet, där både tio och tolv års grundläggande skola godkänns.

– Sjuksköterskebristen i hela Europa göra att vi tar sjuksköterskor av varandra, men de kan ha olika lång utbildning, säger Sineva Ribeiro.

På mötet diskuterades nattarbetsfrågan, för treskift har införts i de flesta länder.

– Vi vill få EU att förstå att det finns en hälsoaspekt av att arbeta natt. Det ser så olika ut, jag hörde talas om de som arbetar var tredje natt, och däremellan andra arbetspass, säger Sineva Ribeiro.

Sverige ligger i framkant inom vissa områden, men inte alla. Till exempel har flera länder utvecklat de avancerade specialistsjuksköterskornas roll. De kallas advanced nurse practitioners och arbetar mer självständigt än specialistsjuksköterskor, med bedömning och ordination.

– Det kommer att finnas ett behov av dem i svensk vård också. Men rollen finns inte här än, förutom några få utbildade, till exempel i Finland. Vi behöver lära av länder som kommit längre, som Storbritannien och Irland.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida