Vårdpersonal anmäler privat jourmottagning till JO

I strid med avtalet har ett privat företag bemannat en nattjour i Strömstad med undersköterska i stället för sjuksköterska. Nu anmäls sjukvårdsdirektören och hälso-och sjukvårdsnämnden till Justitieombudsmannen, JO, för att de inte har följt upp och kontrollerat att avtalet efterlevs.

Det är en läkare, en sjuksköterska och en undersköterska från Strömstad som JO-anmäler hälso- och sjukvårdsnämnden i norra Bohuslän för att de inte ser till att avtalet med det privata företaget Jocema AB, som driver nattjouren i Strömstad, följs.

De hävdar också att hälso- och sjukvårdsdirektören muntligt har godkänt avsteg från avtalet, utan att dokumentera det.

Enligt avtalet ska nattjouren vara bemannad med en sjuksköterska. Trots det förekommer uppgifter om att det i stället är en undersköterska som arbetat natt. Tidigare i somras anmäldes nattjouren till Socialstyrelsen av en polis. I anmälan sägs att en man som utsatts för våld mot huvudet endast fick träffa en undersköterska på nattjouren och att en läkare tog beslut om att klistra ihop såret över telefon.

Nattjouren har under sommaren utsatts för omfattande kritik och det har gjorts flera avvikelserapporter bland annat från ambulanspersonal som kommit dit med patienter.

De tre anmälarna som skrivit till JO påpekar att hälso- och sjukvårdsnämnden är skyldig att utöva kontroll och se till att företag som bedriver vård uppfyller de krav som ställs i avtalet.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida