Arbetsmiljö

Vårdpersonal utsätts för påhopp i sociala medier

Arbetsmiljön på en närakut i Stockholm har blivit så tuff att Vårdförbundets skyddsombud bett Arbetsmiljöverket om hjälp. Personalen känner sig påhoppad av irriterade patienter. Värst är kommentarerna på nätet.

– De som söker vård blir väldigt irriterade när de behöver vänta i flera timmar. Någon dag tog det sex timmar innan de fick träffa en läkare, säger Jörgen Ekström, sjuksköterska och huvudskyddsombud på Handens närakut i Stockholm.

Enligt Jörgen Ekström tar man i normala fall emot cirka 70 patienter per dag. Men sedan strax efter jul har man tvingats ta emot uppemot 100 per dag, vilket skapat trängsel i väntrummet.

Han ser flera orsaker till att patienttillströmningen har eskalerat. Under helgerna var många vårdcentraler stängda. På vårdcentralerna finns det inte heller tider till alla som vill komma dit. Det saknas husläkarjour i området.

Antalet vårdsökande är långt fler än vad läkarna hinner med. De långa väntetiderna skapar irritation bland patienterna.

– Personalen får ta emot många nedsättande kommentarer. Patienter ifrågasätter att de ska behöva vänta i flera timmar på en doktor för få hjälp med åkommor som inte behöver ta så lång tid. Exempelvis ont i halsen eller hosta. Värst är kommentarerna på sociala medier, säger Jörgen Ekström som ogärna vill gå in på detaljer då det kan trigga igång ytterligare kommentarer.

Han har bett arbetsgivaren att kartlägga arbetsmiljön, göra en riskbedömning och vidta åtgärder. De svar han fått anser han vara otillräckliga. När han skrivit avvikelser om arbetsbelastningen har arbetsgivaren svarat: ”Problemet går ej att åtgärda”.

Jörgen Ekström har därför nyligen skickat en så kallad 6:6a-anmälan till Arbetsmiljöverket där han förklarar att det finns en akut risk för att såväl läkare som sjuksköterskor och undersköterskor kan drabbas av stressutlöst ohälsa.

6:6a-anmälan

  • I arbetsmiljölagens paragraf 6:6a står det vad ett skyddsombud ska göra vid allvarliga arbetsmiljöproblem.
  • Först vänder sig skyddsombudet till arbetsgivaren med en skriftlig begäran om vilka problem som måste lösas.
  • Om arbetsgivarens svar om åtgärder inte anses tillräckligt kan skyddsombudet be Arbetsmiljöverket att fatta beslut om föreläggande eller förbud.
Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida