primärvård

Vårdsamordnare för psykisk ohälsa sprids till alla

Vårdsamordnare för psykisk ohälsa sprids till alla
Helene Sundvall, distriktssköterska på Herrestads vårdcentral utanför Uddevalla, är en av flera vårdsamordnare.

Senast om två år ska alla vårdcentraler i Region Västra Götaland ha infört vårdsamordnare som ansvarar för stöd till personer med depression eller ångetssyndrom.

Det beslutade hälso- och sjukvårdsstyrelsen i Västra Götalandsregionen idag. Satsningen kostar tolv miljoner kronor.

I dagsläget har drygt hälften av alla vårdcentraler vårdsamordnare för psykisk ohälsa. En studie från Göteborgs Universitet visar att patienter som har tillgång till en vårdsamordnare får minskade depressionssymtom, förbättrad psykisk livskvalitet och kan återgå snabbare i arbete.

Vårdfokus har tidigare berättat om den roll som Västra Götaland har utvecklat tillsammans med Sahlgrenska Akademin i Göteborg. Det är främst distriktssköterskor som håller samman vården för personer som sökt för depression, ångest och stressrelaterad ohälsa.

Läs också: Snabbare frisk från depression med vårdsamordnare

Efter ett första fysiskt möte håller vårdsamordnaren kontakten genom ett telefonsamtal i veckan. I uppgiften ingår att ta reda på hur patienten mår, göra upp en vårdplan tillsammans med patienten, och om det behövs planera in extra besök hos läkare eller terapeut.

Senast 2020 ska alla vårdcentraler ha vårdsamordnare.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida