bristyrken

Vart tar sjuksköterskorna vägen?

Vart tar sjuksköterskorna vägen?
En stor majoritet av sjuksköterskorna arbetar inom det yrkesområde de utbildat sig till. Arkivbild: Mostphotos

Larmrapporterna om bristen på sjuksköterskor har duggat tätt de senaste åren. Men hur många lämnar egentligen yrket för att göra något helt annat? Svaret finns i en ny undersökning.

Omkring 90 procent av alla sjuksköterskeutbildade arbetar som sjuksköterskor eller inom vård och omsorg. Så har det sett ut de senaste 20 åren.

Det visar en omfattande undersökning som gjorts av IFAU, Institutet för arbetsmarknads och utbildningspolitisk utvärdering. I undersökningen ingår sjuksköterskor, poliser, lärare och förskollärare.

De flesta kvar i yrket

– Vi blev förvånade över hur stabila nivåerna är. De flesta sjuksköterskor och poliser arbetade inom de områden de utbildats till, men bland lärare och förskollärare var det fler som gjorde något annat, säger Lisa Laun, som är rapportens författare på IFAU.

  • Av alla utbildade sjuksköterskor arbetar ungefär 80 procent som just sjuksköterskor.
  • Omkring 10 procent arbetar i andra vårdyrken eller som chefer och administratörer inom offentlig förvaltning.
  • Omkring 10 procent arbetar inom okänt yrke – en siffra som legat ganska stabil sedan 1996.

Från sjukvård till omsorg

Att undersöka vilken bransch de legitimerade sjuksköterskorna befinner sig i är ett annat sätt att se var de tar vägen.

Andelen sjuksköterskor som arbetar inom hälso- och sjukvård har sjunkit stadigt – från 85 procent år 1985 till 72 procent år 2016. Minskning hänger samman med olika reformer som gjort att vård flyttats från landstingen till kommunerna. För samtidigt har det skett en ökning av andelen sjuksköterskor som arbetar inom branschen vård och omsorg och med öppna sociala insatser.

Sett utifrån bransch arbetar fortfarande ungefär 85 procent av alla sjuksköterskor inom hälso- och sjukvården och  omsorgen.

En procent i bemanningsbranschen

Av de 15 procent som finns utanför vård och omsorg arbetar

  • 4 procent inom offentlig förvaltning
  • 4 procent (knappt) inom utbildning
  • 1 procent inom bemanningsbranschen
  • 6 procent i övriga branscher

Bemanningsbranschen är fortfarande relativt liten, men har ökat stadigt de senaste tio åren.

Totalt sett ökade antalet sjuksköterskor från lite över 10 per tusen invånare år 1985 till drygt 13 per tusen invånare år 2010. Sedan dess har antalet utbildade sjuksköterskor minskat något (knappt 13 per tusen invånare år 2016).

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida