Västmanland lönesatsar på sjuksköterskor med erfarenhet

Västmanland lönesatsar på sjuksköterskor med erfarenhet
Vårdförbundet ser lönesatsningen som en start på bättre löner framöver, säger Jani Stjernström.

För att stoppa sjuksköterskeflykten har landstinget i Västmanland kommit överens med Vårdförbundet om en extra lönesatsning på de erfarna nästa år.

Utöver den ordinarie löneöversynen satsar politikerna i landstinget Västmanland 17,5 miljoner kronor extra 2014 som ska gå till löner för specialister inom Vårdförbundets grupper.

– Det handlar i första hand om kvalificerade och erfarna sjuksköterskor med grundutbildning, säger personaldirektör Lena Tell.

Ser det som en start

Landstinget vill även satsa på specialistutbildade, men det kommer att ingå i den ordinarie löneöversynen.

– Vi tycker det är bra att landstinget gör den här satsningen och ser det som en start på att man börjar värdera våra grupper högre. Det behövs mer än en engångssatsning om man vill ha kvar den kompetens vi kan ge, säger Jani Stjernström, ordförande för Vårdförbundet Västmanland.

Den här gången är satsningen på de erfarna och specialistutbildade. Hur går det då med ingångslönerna?

– Det är ju arbetsgivaren som bestämmer vilka grupper man vill satsa på och man har problem med att få erfaren personal att stanna kvar. Men vi ser ju att även ingångslönerna måste upp om landstinget vill vara en attraktiv arbetsgivare i framtiden, säger Jani Stjernström.

Arbetsmiljöproblem ska åtgärdas

Landstinget i Västmanland har haft stor brist på framför allt erfarna sjuksköterskor under en längre tid. De som har kunnat har sökt sig till intilliggande landsting där lönerna och villkoren varit bättre. Även arbetsmiljöproblem har gjort att anställda slutat och därför ingår även en satsning på arbetsmiljöfrågor i den överenskommelse som landstinget och Vårdförbundet nu gjort.

– För att landstinget ska kunna behålla duktiga medarbetare och rekrytera ny personal måste vi kunna erbjuda konkurrenskraftiga löner. Men minst lika viktigt är satsningen på hälsofrämjande arbetsplatser, där vi tillsammans med Vårdförbundet ska arbeta för att minska sjukskrivningarna och öka trivseln på arbetsplatserna, säger landstingsrådet Kenneth Östberg (S).

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida