»Vi saknar besked om företagshälsovården«

5 oktober 2007

Vårdförbundets ordförande Anna-Karin Eklund är kritisk mot att det sägs så litet om sjukvården i regeringens nya budget.

Framför allt är hon kritisk mot att det inte finns några besked om företagshälsovården, trots att regeringen talar om en satsning på rehabilitering.

– Den gamla utbildningen för företagssköterskor har lagts ned och regeringen har sagt att den ska ersättas, men vi vet inte hur. Och något besked finns inte heller i budgeten.

Anna-Karin Eklund säger att företagssköterskor har en nyckelroll i rehabiliteringen tillsammans med övriga inom företagshälsovården.

– Händer det inte något snart med utbildningen finns det en risk att viktig kompetens försvinner och det rimmar illa med regeringens tal om att minska ohälsan, säger hon.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida