Forskning

Viktigt att få reflektera med kolleger

Viktigt att få reflektera med kolleger
Efter den stora vårdskandalen i Storbritannien föreslogs en speciell form av reflekterande samtal, som ett av många sätt att förbättra personalens ork och moral. Nu har modellen utvärderats i en studie. Bild: Mostphotos

Vårdpersonal som delar känslomässiga, sociala och etiska jobbutmaningar med varandra känner mindre stress och oro. Reflekterande samtal förbättrar teamarbetet och ökar empatin för patienter och kolleger, visar brittisk studie.

Välbefinnandet ökade för de i personalen som deltog i reflekterande ronder med andra. Nivån av stress och ångest halverades.

Det visar en ny studie från Storbritannien som utvärderat effekten av en speciell form av samtal, som kallas ronder, där personalen delar sina erfarenheter och utmaningar på jobbet.

Studien är gjord av forskare från universiteten i Surrey och Sheffield, Kings College i London och The King´s fund.

Diskutera svårigheter i jobbet

Ronderna med samtal skedde en gång i månaden och skulle betraktas som en säkrad zon där svårigheter i jobbet gick att diskutera.

Det psykologiska välbefinnandet mättes på de 500 deltagarna under åtta månader med validerade enkäter.

När deltagarna fick frågor om vilka fördelar de såg med ronderna blev svaret att de ledde till större förståelse, samt mer empati och tolerans gentemot kolleger och patienter. De ledde också till positiva förändringar i praktiken.

Infördes efter sjukhusskandal

Modellen kallas Schwartz Center Rounds ®. Många vårdgivare har infört metoden efter att den lyfts fram i den omtalade Francisrapporten. Ronden presenteras där som ett sätt att skapa ett gott teamarbete och öka moralen hos personalen.

Bakgrunden till den brittiska Francisrapportens alla förslag för att förbättra hälso- och sjukvården var den ökända skandalen på sjukhuset i Staffordshire. Där uppskattas runt 1 000 patienter ha avlidit till följd av dålig vård. Vårdfokus har rapporterat om skandalen och dess följder i ett flertal artiklar.

Läs mer: Över 1000 patienter vanvårdades till döds på Staffords sjukhus.

– Vår studie är den första i Storbritannien som visar att de som regelbundet deltar i ronderna får signifikanta fördelar av dem. Deras symtom på oro och depression minskar, de klarar situationer de står inför bättre och känner mer empati. Utifrån det resultatet är det skönt att se att ronden används i över 160 organisationer, särskilt efter Francisrapporten, som uppmanade till en mer inkännande vård av patienterna, säger Jill Maben, professor i omvårdnad vid Surreys universitet, i en kommentar.

Forskarnas studie förväntas bli publicerad i mars 2018. 

Även i Sverige har så kallade etikronder införts på vissa sjukhus.

Läs mer: Etikronder ger insikter om patientens perspektiv

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida