Kardiologkonferensen ESC

Viktigt att kunna skilja på olika slags hjärtinfarkter

Viktigt att kunna skilja på olika slags hjärtinfarkter
Karin Hellström Ängerud, forskare från Umeå universitet, presenterar idag sin poster på europeiska kardiologikonferensen ESC i Rom.

Ihållande smärta och kallsvettning är tecken på en mer allvarlig infarkt. Det visar sjuksköterskan Karin Hellström Ängerud i sin forskning

Idag presenterar sjuksköterskan Karin Hellström Ängerud sin forskning på en poster i Rom under den stora europeiska kardiologikonferensen, ESC.

– All vårdpersonal, från telefonrådgivning till akutmottagningar behöver vara uppmärksam på vilka symtom patienterna har. Genom att ställa öppna frågor kan de bidra till att diagnosen kan ställas snabbare, säger hon.

Infarkt med ST-höjning

De allvarligare hjärtinfarkterna som helt täpper till ett kranskärl kallas för infarkt med ST-höjning, utifrån hur de ser ut på EKG-kurvan. Hjärtinfarkter som bara ockluderar kärlet delvis eller tillfälligt kallas icke ST-höjningsinfarkt.

Karin Hellström Ängeruds forskning visar att patienter med ST-höjande infarkt i större utsträckning börjar kallsvettas, jämfört med de som har en pågående icke-ST-höjande infarkt, 62 procent respektive 27 procent av patienterna.

Karin Hellström Ängerud doktorerade inom kardiologisk omvårdnad 2015. Som en del i avhandlingen gjordes en multicenterstudie från fem svenska sjukhus. De 694 patienter som deltog hade drabbats av hjärtinfarkt. De fick inom 24 timmar svara på en enkät där de beskrev symtom och hur de agerat innan de sökte vård.

Bröstsmärta vanligast

Ur samma datamaterial, SymTime, har hon nu analyserat skillnaderna på symtomen mellan de som haft en ST-höjande och en icke-ST-höjande infarkt. De allra flesta, 90 procent, av patienterna hade bröstsmärta. Annan förekommande smärta i båda grupperna var ont i nacke och strupe, käke och tänder, ryggen, magen, skuldror, armar och händer.

– Även smärtan skiljer sig åt. Patienter med ST-höjande infarkt har oftare en ihållande bröstsmärta, medan de med icke-ST-höjande infarkt oftare har smärta som kommer och går.

Ont i käke och tänder

Smärta i käke och tänder var vanligare bland patienter med ST-höjande infarkt.

– Vår forskning kan vara viktig för att rätt patienter ska få snabbare vård. Det är mycket bråttom att få behandling vid ST-höjningsinfarkt. Våra resultat stämmer överens med klinisk erfarenhet. Men det finns inte mycket forskning sedan tidigare.

Andra symtom patienter med hjärtinfarkt uppger är domningar i armar och händer, trötthet, svaghet, andningssvårigheter,yrsel, svimning, illamående, oro, och rädsla.

– Det som stack ut mest var att så pass många fler kallsvettas vid en allvarligare infarkt. Även illamående är vanligare.

Karin Hellström Ängerud är forskare vid Umeå universitet och även verksam som sjuksköterska på kardiologiavdelningen vid Umeå universistetssjukhus, framför allt med utbildning inom kardiologisk omvårdnad.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida