Vill ge de äldsta patienterna på akuten extra omvårdnad

Vill ge de äldsta patienterna på akuten extra omvårdnad
Sjuksköterskan Christian Barrientos värnar om äldres omvårdnadsbehov på akuten och är initiativtagaren bakom snabbspåret Silverstigen på Norrtälje sjukhus. Foto: Alexander Donka

Med den så kallade Silverstigen på akuten vid Norrtälje sjukhus ska alla besökare över 80 år få snabbare handläggning, kontinuerlig tillsyn och omvårdnadsronder.

Sedan den 1 juni passerar numera inga 80-plussare entrén till akuten utan att en enkel ADL-bedömning utförs i samband med den ordinarie triageringen.

Genom att observera patientens omvårdnadsbehov direkt hoppas personalen på att kunna förebygga bland annat trycksår, fallskador och förvirring som annars riskerar att drabba äldre, sköra personer vid långa väntetider.

– Det kanske låter simpelt men för oss är detta ett helt nytt arbetssätt och kommer  att i grunden förändra hur vi förhåller oss till dessa patienter och förhoppningsvis göra att de får en bättre omvårdnad hos oss, säger sjuksköterskan Christian Barrientos.

Aktiviteter i dagliga livet kontrolleras

ADL-bedömningen omvandlas till en siffra i akutliggaren som indikerar vilket omvårdnadsbehov patienten har och vilka åtgärder som är nödvändiga. En etta generar tillsyn minst en gång i halvtimmen samtidigt som låga tal betyder en mer självgående patient.

Sjuksköterskor och undersköterskor på golvet ansvarar för sina patienters helhetsvård, men kommer även att få förstärkning. På fasta tider ska sjuksköterskan som sitter i luckan genomföra omvårdnadsronder för att säkerställa att alla patienter får den hjälp de behöver.

Allt följs upp

Aktuella omvårdnadsåtgärderna kan vara allt från att förebygga trycksår och fallskador till att erbjuda en kopp fika, assistera vid toalettbesök eller ge patientinformation. Åtgärderna dokumenteras och följs upp kontinuerligt i journalen.

Finns det tid för omvårdnad på akuten?

– Jag tror att vi redan gör mycket av det här i dag, men det syns inte. Det handlar om att synliggöra en grupp som ofta inte är så högljudd. Dessutom tror jag att vi kan vinna tid. När vi hjälper en person på toaletten kan vi hinna få en bra bild av vad hen klarar av, orientering till tid och rum och kanske passa på att byta från brits till en skönare säng, säger Christian Barriantos.

Förtur till läkare

Patienter över 80 år kommer även att få förtur till läkare inom sin triagekategori och det finns  fler generella delegeringar på olika prover för att flödet ska bli smidigare. Tillsammans med vårdavdelningarna har personalen arbetat fram nya rutiner för hämtning av dessa patienter inom 30 minuter.

Hur vågar ni satsa på detta inför sommaren?

– Norrtälje kommun har en hög andel äldre personer, och till sommaren blir de ännu fler. Vi är vana vid att lägga in en extra växel. Dessutom är vi ett litet sjukhus med närhet till alla och korta beslutsvägar. Vi är förändringsbenägna, helt enkelt.

Om tio dagar kommer Silverstigen att utvärderas och om det faller väl ut, hoppas personalen på att tillämpa liknande arbetssätt för att synliggöra andra sköra patienter under 80 år.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida