Vill låta nattsjuksköterskor sova på äldreboende

Vill låta nattsjuksköterskor sova på äldreboende

Finns det något juridiskt hinder att låta sjuksköterskor som arbetar natt i kommunalt särskilt äldreboende sova på efternatten då det inte är så mycket att göra? Det undrar den medicinskt ansvariga sjuksköterskan i Kramfors kommun i ett brev till Socialstyrelsen.

Flera års mätningar i det kommunala särskilda äldreboendet i Kramfors har visat att joursjuksköterskorna har haft väldigt få insatser efter klockan ett på natten. Kommunen har därför prövat att organisera verksamheten så att sjuksköterskorna som arbetar natt får sova på plats i ett centralt boende och rycka ut på hembesök eller ge telefonrådgivning då det behövs.

Enligt den medicinskt ansvariga sjuksköterskan känner sjuksköterskorna att de kan utföra sina uppgifter bättre med sovande jour än då de är vakna hela natten. Hon konstaterar att arbetssättet innebär att sjuksköterskorna inte har någon inställelsetid. Ingenhar klagat och inga avvikelser har rapporterats om deras insatser nattetid, skriver hon.

Hon ser heller inga patientsäkerhetsrisker med detta sätt att organisera verksamheten.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida