Psykiatri

Vill se krafttag för fler psykiatrisjuksköterskor

Vill se krafttag för fler psykiatrisjuksköterskor
Från att ha varit ett krav för att få fast tjänst är specialistutbildade sjuksköterskor inom psykiatrin numera en bristvara. Arkivbild: Getty Images

Antalet specialistsjuksköterskor inom psykiatrin har minskat med drygt tio procent de senaste åren. Det är hög tid att uppvärdera kompetensen för att bryta en negativ spiral, menar representanter från två olika nätverk för psykiatrisjuksköterskor.

När det som nu är brist på specialistsjuksköterskor är risken att sjuksköterskan reduceras till en nyckelbärande medicinutdelare. Tiden räcker inte till för att leda och utveckla den psykiatriska omvårdnaden och kompetensen tas inte tillvara. Det menar psykiatrisjuksköterskan Sebastian Gabrielsson, universitetslektor och utbildningsledare vid Luleå tekniska universitet.

– Det är inget som lockar specialistsjuksköterskor eller uppmuntrar grundutbildade sjuksköterskor att vidareutbilda sig. Det blir en negativ spiral med få som söker utbildningen och få som kommer ut och arbetar och fungerar som förebilder, säger han.

Hållbara lösningar

Tillsammans med tre kolleger från Nationellt nätverk för specialistsjuksköterskeutbildning i psykiatrisk vård och Psykiatriska riksföreningen för sjuksköterskor har han skrivit en debattartikel som i dag publiceras i tidningen Dagens Medicin. De efterlyser satsningar som ska göra det mer attraktivt för sjuksköterskor att utbilda sig inom psykiatrisk omvårdnad.

”Det räcker inte att vårdgivare lyckas rekrytera eller utbilda enstaka specialistsjuksköterskor. Det som krävs är att, enhet för enhet, skapa en ”kritisk massa” av specialistsjuksköterskor. Då ges specialistsjuksköterskorna förutsättningar att använda sin fulla kompetens, och motivationen att stanna ökar” skriver debattörerna i sin artikel.

– Utbildningen behöver bli mer tillgänglig och anpassad efter sjuksköterskornas behov. Det kan handla om att den ska finnas nära geografiskt eller vara formad så att den går att kombinera med arbete, säger Sebastian Gabrielsson.

För andra kan det passa bättre med webbbaserade studier. När Luleå tekniska universitet startade en nätbaserad specialistutbildning inom psykiatrisk vård förra hösten fördubblades antalet sökande.

– Från att ha haft för få sökande till utbildningen fick vi nu helt plötsligt säga nej till studenter, berättar Sebastian Gabrielsson som samtidigt understryker att det behövs flera alternativ för studenterna att välja mellan.

Sebastian Gabrielsson.

Ta plats i somatiken

Nationellt nätverk för specialistsjuksköterskeutbildning i psykiatrisk vård och Psykiatriska riksföreningen för sjuksköterskor menar att arbetsgivarna har ett stort ansvar för att värdesätta komptensen hos de specialistutbildade. Det behövs arbetsuppgifter och tjänster som är anpassade för dem. Ett exempel är de konsultpsykiatrisjuksköterskor vid Karolinska universitetssjukhuset i Huddinge som Vårdfokus skrivit om.

– Det är ett bra exempel på att rollen behöver utvecklas i takt med att den psykiska ohälsan ökar i samhället. Psykiatrisjuksköterskor behövs i den somatiska vården, bland annat inom primärvård och skolhälsovård, säger Sebastian Gabrielsson.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida