riktlinjer

Vill se krafttag mot trycksår

Vill se krafttag mot trycksår
Arkivbild: Region Halland

Sjuksköterskan Britta Berglund är kritisk till att riktlinjer inte följs och att forskningsresultat inte når ut i vården.

Drygt 13 procent av alla patienter har trycksår. Som Vårdfokus skrivit om nyligen så är det en siffra som inte minskat på två år.

– Det är upprörande att det fortfarande förekommer trycksår i vården överhuvudtaget, säger sjuksköterskan  Britta Berglund.

Trots att hon numera är pensionär sedan flera år är det en fråga hon inte kan släppa taget om. Genom hela sitt yrkesliv har hon sett vilket oerhört lidande trycksår orsakar patienterna. Det som kanske började som en mindre rodnad på hälen efter ett par timmar på en brits på akuten kan utvecklas till djupa smärtsamma sår som kan ta upp till ett år att läka.

Forkning måste nå ut

I dag finns både kunskap som riktlinjer för att förebygga att trycksår uppstår, men varför når inte kunskapen ut till vården, undrar Britta Berglund. Frågan diskuterar hon i dag i en debattartikel i tidningen Dagens Medicin.

– Sjuksköterskor läser inte forskningsresultat, eftersom de inte är skrivna för att läsas på det sättet. Därför bör det satsas mer på implementering av forskningsresultat. Men det finns ett motstånd inom den akademiska världen mot att göra forskningen populär. Att göra resultaten begripliga och tillämpbara anses inte fint nog, säger Britta Berglund till Vårdfokus.

.

Hon är samtidigt självkritisk. Redan för 30 år sedan genomförde hon ett mindre projekt om trycksår på en ortopedklinik på ett mindre akutsjukhus. Där studerade hon 26 patienters flöde genom vården för att upptäcka var trycksår uppstod. Fyra av patienterna utvecklade trycksår och den enda gemensamma nämnaren var att de legat mer än två timmar på en brits på akuten. Men Britta Berglund vågade inte publicera resultaten av oro för att det inte var tillräckligt relevant.

Ny sorts brits

Som pensionär upplever hon idag vården från ett annat håll, ibland som anhörig på till exempel just akuten.

– Jag ser ju vilken press sjuksköterskorna arbetar under och förstår att de självklart inte har tid att springa runt och massera hälarna på de stillaliggande patienterna. Men jag skulle önska att britsarna skulle utrustas med någon form av tryckavlastning för hälarna. Det skulle räcka med plats för en liten kudde, jag är säker på att det skulle göra mycket för minska antalet trycksår, säger hon.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida