Vill utveckla företagshälsovården

Regeringen vill öka företagshälsovårdens roll i sjukskrivningsprocessen. Socialförsäkringsutredaren Anna Hedborg har fått i uppdrag att utreda både hur företagshälsovården ska utvecklas och vem som ska överta huvudmannaskapet för utbildningen. Förslaget om den framtida utbildningen ska lämnas till regeringen i december 2007.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida