Patientinformation

Webbaserad information bäst inför operation

Webbaserad information bäst inför operation
Barn mellan tre och tolv år samt deras föräldrar får bättre kunskap inför narkos och operation genom att ta del av en interaktiv webbaserad plattform jämfört med konventionellt broschyrmaterial, visar en ny studie. Arkivbild: Mostphotos

Barn och föräldrar tar till sig webbaserad information om narkos och operation bättre än vanliga broschyrer. Det visar en studie om tjänsten Narkoswebben.se.

Att som barn behöva möta sjukvården oförberedd och orolig riskerar komplicera behandling och vård såväl i ett kort som långt perspektiv. De negativa konsekvenserna visar sig ofta som svårtolkade reaktioner då barnet kommit hem, inför nästa kontakt med sjukvård eller kanske inte förrän de har blivit vuxna.

– Att reaktionerna kommer i någon form, det vet vi med säkerhet, säger Gunilla Lööf, anestesisjuksköterska vid Astrid Lindgrens barnsjukhus i Stockholm.

Hon är initiativtagare till Narkoswebben.se och ansvarig för den nyligen genomförda studien. På sajten, som startades 2006, finns information för alla åldrar om hur kroppen fungerar, hur det är vara på sjukhus och vad som händer före, under och efter narkos och operation. Narkoswebben.se har tilldelats priser och är spridd såväl i hela landet som över stora delar av världen.

Lättare att ta till sig

I studien ingick 103 barn (3-12 år gamla) samt deras föräldrar. De delades upp i två grupper, en som fick ta del av webbaserad information och en som tilldelades traditionella broschyrer. Efteråt fick de svara på en rad enkätfrågor som resulterade i en slutpoäng. Resultatet visar att det sammanlagda värdet för den webbaserade informationen var högre i både barn- och föräldragruppen.

– Att sövas och opereras är bland det mest stressfyllda barn och föräldrar är med om på ett sjukhus. Därför är det viktigt att de i förväg, får veta vad som ska hända, att informationen finns lätt tillgänglig och är utformad på ett sätt så att de förstår säger Gunilla Lööf.

Studien publicerades den 10 april i den vetenskapliga tidskriften Pediatric Anesthesia.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida