3 100…

…studenter från andra länder läser vid Lunds universitet. De toppar listan över utländska studenter som studerar ?i Sverige för första gången, enligt Universitetskanslersämbetet. Därefter följer Uppsala ?(2 000) och Stockholm (1 800).

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida