student

Allt fler nybörjare på utbildningen till sjuksköterska

Allt fler nybörjare på utbildningen till sjuksköterska
Andelen män som läser till sjuksköterska har ökat de senaste tre läsåren. Arkivbild: Mostphotos

Antalet nybörjare på de svenska högskolorna minskar för sjätte läsåret i rad, men sjuksköterskeutbildningen går mot strömmen och fortsätter att öka.

Medan enstaka kurser och allmänna program får färre nybörjare för varje år går yrkesutbildningarna i många fall åt motsatt håll, visar statistik från Universitetskanslerämbetet.

Läsåret 2015/16 fanns drygt 5 700 nybörjare på universitetens och högskolornas sjuksköterskeprogram. Antalet nybörjare har ökat konstant de senaste fem åren.

Som Vårdfokus berättat tidigare har könsfördelningen bland landets sjuksköterskor inte förändrats särskilt mycket över tid, utan det är ungefär lika många män som väljer att bli sjuksköterska i dag som för 20 år sedan. Omkring tio procent av alla sjuksköterskor är män. Men de senaste tre läsåren har antalet män ökat procentuellt mer än kvinnorna. Läsåret 2015/16 var andelen män knappt 18 procent.

Övriga yrken

För biomedicinska analytikerutbildningen sågs en minskning med 8 procent av antalet nybörjare läsåret 2015/16 jämfört med året innan. Av de 572 nybörjarna var 23 procent män.

Det var 276 nybörjare på utbildningen till röntgensjuksköterska, en ökning med 7 procent. Andelen män var 29 procent.

Och 371 började läsa till barnmorskeexamen, en ökning med 14 procent. Av dem var inga män.

På specialistsjuksköterskeutbildningarna var det 2 319 nybörjare, en liten ökning med 2 procent.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida