Almedalen. Studenter vill vara med och lösa vårdens problem

Almedalen. Studenter vill vara med och lösa vårdens problem
Martin Höjman, som studerar till sjuksköterska på Röda korsets högskola, deltog i en av dagens debatter i Almedalen tillsammans med läkarstudenten Emma Furberg. Foto: Helena Mirsch

Lyssna till sjuksköterskorna och ta omvårdnadsvetenskapen på allvar. Det sa sjuksköterskestudenten Martin Höjman på ett seminarium i Almedalen i dag.

”Den otympliga vårdapparaten” var rubriken på seminariet där sjuksköterskestudenten Martin Höjman diskuterade framtidens hälso- och sjukvård tillsammans med läkarstudenten Emma Furberg och Michael Bergström från SKL, Sveriges kommuner och landsting.

Kritik mot journalsystem

Och visst hade de båda studenterna mycket kritiskt att säga om hur ”vårdapparaten” fungerar i dag. Bristande journalsystem, förlegade maktstrukturer och en tungrodd administration fanns bland det som lyftes fram.

– Journalsystemen handlar ju om att vi ska kunna arbeta patientsäkert. När de havererar flera gånger så som de gjort nu den sista tiden är det bokstavligen livsfarligt, sade Martin Höjman.

Han var överens med Emma Furberg om att det måste satsas både kompetens och pengar på bättre och sammanhållna journalsystem. Att IT inte är det stödsystem som det ska vara, utan mer ses som ett problem, är inte acceptabelt.

Samarbete mellan yrkesgrupper

Samtliga paneldeltagare var mycket kritiska till de gamla maktstrukturer som hindrar en god vård och det oavsett om det gäller förhållandet mellan unga och gamla, patienter och personal eller läkare och sjuksköterskor. Det här måste förändras redan under utbildningen eftersom teamarbete är det grundläggande arbetssättet inom vården.

– Det är som att vi har en pjäs där alla bara läser sin egen roll. När pjäsen sen ska spelas förstår man varken medspelarnas roll eller sammanhanget, sade Michael Bergström.

Martin Höjman menade att sjuksköterskor ofta känner att de inte blir lyssnade på och att deras kunskaper inte tas tillvara.

– Omvårdnadsvetenskapen är en yngre forskningsgren än medicinen och har därför inte samma tyngd, tyvärr. Men det är viktigt att sjuksköterskornas kunskapsområde får ta större plats och att våra erfarenheter används.

Arbetsmiljöproblem skrämmer

Han varnade också för att de stora arbetsmiljöproblemen inom vården skrämmer bort unga från sjuksköterskeyrket.

– Om det fortsätter så här kommer vi inte att få tillräckligt många sjuksköterskor för att täcka framtidens behov och utan duktiga sjuksköterskor blir det sämre vård, sade Martin Höjman.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida