Sjuksköterskeutbildningen

Brist på praktik ger tvärstopp för studenter

Brist på praktik ger tvärstopp för studenter
Studenter som tidigare inte klarat examinationer, har svårt att komma tillbaka in i utbildningen. Bild: Getty Images

En grupp sjuksköterskestudenter i Borås kan inte fortsätta sin utbildning den här terminen. Orsak: det finns inte tillräckligt med praktikplatser. ”Det är olyckligt”, säger studierektorn.

25 januari 2019

Högskolan i Borås har problem med att hitta tillräckligt många vfu-platser för studenterna i sjuksköterskeprogrammet termin fyra.

– Det här är olyckligt. Vi har verkligen gjort en kraftansträngning. Vi har ringt runt i hela landet. Men vi märker att det i år är ännu svårare än tidigare år, säger Kristina Nässén, studierektor.

Redan förra året berättade Vårdfokus om studenter i Borås som inte kunde komma tillbaka in i programmet på grund av bristen på vfu-platser. Då löste det sig till sist.

Sex personer utan vfu

I år handlar det om sex personer, som fortfarande inte har vfu-plats inom somatik eller psykiatri, en praktik som skulle börja på måndag.

– Det här är bedrövligt. Vi står här och stampar. Vi vill fortsätta utbildningen och komma ut och börja arbeta som sjuksköterskor så fort som möjligt. I stället tvingas vi till det här studieuppehållet, och vem vet om det ens löser sig nästa termin, säger en av studenterna som Vårdfokus talat med.

De sex studenterna har tidigare blivit ”spärrade” för att de inte klarat vissa examinationer. De har därför redan väntat minst en termin då de gjorde om examinationen.

Andra studenter, som haft studieuppehåll för att de varit föräldralediga, har förtur tillbaka in i utbildningen.

Årets kurs är stor, med 90 studenter, så studierektorn tycker ändå att de lyckats förhållandevis väl med praktikplatser.

Problem i hela landet

– Södra Älvsborgs sjukhus och Alingsås lasarett har ordnat väldigt många vfu-platser. Sedan har vi startat ett nytt samarbete med flera kommuner och skapat delade vfu-platser mellan sjukhus och kommun, säger Kristina Nässén.

Hon vill gärna lyfta problematiken och menar att den är nationell.

– Det vi får höra är att det finns för få sjuksköterskor som kan handleda. Många är nya och det är för tidigt. Det här är inte specifika problem för oss, utan märks i landet. Vi hör talas om det när vi har regional samverkan och nu när vi försökt ordna platser i andra landsändar.

Nytt för i år var att exempelvis Region Syd inte kunde bidra med vfu-platser.

– Vi märker att regionerna behöver vara rädda om sina vfu-platser till sina egna studenter, på ett annat sätt än tidigare år.

Den student Vårdfokus talat med tycker att det är märkligt att inte högskolorna är skyldiga att ha vfu-platser om vfu är en obligatorisk del av utbildningen.

– Om de inte kan uppfylla det så borde de inte ta in lika många studenter. Det här är en jättestressig livssituation för oss, som bara vill komma tillbaka in i den utbildning vi valt.

Studierektorn Kristina Nässén beklagar situationen.

– Jag tycker också att det här blir en ond cirkel. Det är brist på sjuksköterskor i verksamheterna, och det är de här studenterna som kan bli nya sjuksköterskor snart.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida