Sjuksköterskeutbildningen

Brist på praktik stoppar sjuksköterskestudenter

Brist på praktik stoppar sjuksköterskestudenter
I år väntar en stor grupp studenter på att kunna fortsätta sina studier till sjuksköterska på Borås högskola. Bild: Istockphoto

Var femte sjuksköterskestudent redo för termin fyra i Borås kan inte fortsätta utbildningen. Det saknas praktikplatser, vilket drabbat dem som haft studieuppehåll."Det beror på sjuksköterskebrist i verksamheterna", säger biträdande professor på högskolan.

8 januari 2018

De studenter som inte klarat tentorna i termin tre, utan fick ta studieuppehåll, har fastnat. De har svårt att komma tillbaka i utbildningen för att det saknas platser för den verksamhetsförlagda utbildningen, vfu.

– Det är olyckligt både för studenterna och högskolan, men också för verksamheterna eftersom färre sjuksköterskor blir klara med utbildningen, säger Ingela Rydström, senior biträdande professor vid Högskolan i Borås.

Kan inte ta emot fler

Just nu saknas det vfu-platser till 19 studenter, som väntar på att fullfölja sin utbildning. De har halkat efter termin tre, som innehåller kurser där studenterna måste få godkänt för fortsatta studier. Det är den största väntande gruppen studenter Borås högskola haft.

De har klarat omtentorna men stoppas för att det saknas vfu-platser på Södra Älvsborgs sjukhus och i Västra Götalandsregionen inom somatisk omvårdnad.

– Verksamheter har stängt vårdplatser på grund av sjuksköterskebristen. Därför kan de inte ta emot fler studenter. Vi vill ju ha vfu-platser med kvalitet också, säger Ingela Rydström.

En ond cirkel

Hon tycker att problemet blir en ond cirkel, där bristen på sjuksköterskor gör att det blir brist på praktikplatser, som i sin tur leder till att färre nya sjuksköterskor kan examineras i slutänden.

Alla studenter som är i programmet får vfu-platser, och även de studenter som haft uppehåll med läkarintyg, fött barn eller gjort militärtjänst.

– Men vi har många fler halvfärdiga sjuksköterskor som behöver vfu-plats. Det är sorgligt eftersom det är brist på sjuksköterskor.

Försökt hos andra

Hon menar att det är värre för Borås än regionens andra lärosäten. Borås har ungefär lika många studenter som Göteborgs universitet, men färre vfu-platser.

– Vi har försökt få loss vfu-platser genom de andra lärosätena. Både Göteborg och Trollhättan skulle fungera för våra studenter. Men alla har svårt och det enda sättet verkar just nu vara att ta emot eventuella platser som blir över om de andra lärosätenas egna studenter inte klarar sista tentan inför sin somatiska placering.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida