De vill öka utbytet av sjuksköterskor mellan Sverige och Danmark

De vill öka utbytet av sjuksköterskor mellan Sverige och Danmark
Tisdag den 20 november kröns ett samarbete mellan högskolorna i Malmö och Köpenhamn med en heldag kallad "Sjuksköterskor över bron". Foto: Anders Olsson

På tisdag i nästa vecka bjuder sjuksköterskeutbildningarna i Malmö och Köpenhamn på en gemensam konferensdag som vänder sig till studenterna. Ett syfte är att öka utbytet av sjuksköterskor mellan Sverige och Danmark.

16 november 2012

Sedan ett år tillbaka har sjuksköterskeutbildningen vid Malmö högskola ett samarbetsprojekt med sjuksköterskeutbildningen i Köpenhamn. Ett viktigt syfte är att öka det internationella utbytet för studenterna.

– Utbytet mellan olika länder öppnar världen för studenterna och hjälper dem att ta språnget till andra kulturer och andra sjukvårdssystem. Monopolet inom den svenska sjukvården försätter dessutom personalen i ett dåligt förhandlingsläge, så en internationell arbetsmarknad kan ha flera poänger, säger Irena Dychawy Rosner, universitetslektor vid fakulteten för hälsa och samhälle på Malmö högskola.

Stor pendling över sundet

Hon är projektansvarig för det så kallade Öresundsprojektet som är ett utbyte mellan sjuksköterskeutbildningarna i Malmö och Köpenhamn. Arbetskraftspendlingen över sundet är redan stor, och Irena Dychawy Rosner understryker vikten av att de på högskolorna följer med i samhällsutvecklingen.

– Både här och i Köpenhamn är sjukvården under omprövning och man söker nya organisationsformer och nya arbetsmodeller. Det är bra att vi lär av varandra. Jag ser samarbetet som ett ”vinna-vinna-projekt”

Sjuksköterskor över bron

Tisdag den 20 november kröns samarbetet mellan högskolorna med en heldag kallad Sjuksköterskor över bron.

Dagen riktar sig till studenter och lärare i Malmö och Köpenhamn och kommer bland annat att innehålla grupparbeten där de blivande sjuksköterskorna får mötas och formulera frågor till en expertpanel.

I panelen deltar representanter för Vårdförbundet, arbetsgivarna, arbetsförmedlingarna och utbildningarna.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida