Delaktig student mår bättre

Delaktig student mår bättre
Foto: Anders Olsson

Stressade sjuksköterskestudenter lär sig mindre och riskerar att bli sjuka av stress som yrkesverksamma. Motgiftet är större delaktighet och en tydlig, välplanerad utbildning.

30 september 2014

Hon vet redan nu att hon vill vidare­utbilda sig till barnmorska och sexolog. Målet ger Cajsa Rausér Porsback motivation att fortsätta studera på sjuksköterskeprogrammet i Lund, där hon påbörjat sin andra termin.?

— Målinriktad undervisning är viktigt, att lärarna tydligt pekar ut vart vi är på väg och sätter studierna i ett sammanhang, säger hon.??

Att tidigt få mer kunskap om vidare­utbildningar och arbetsmöjligheter skulle öka motivationen och minska stressen hos sjuksköterskestudenterna, tror Cajsa Rausér Porsback. Hon önskar också bättre svar från lärarna på elevernas frågor om varför viss kunskap ingår i undervisningen.

?I stället för att komma med förklaringar till utbildningens innehåll och upplägg tycker hon att många lärare tar elevernas frågor som kritik och går i försvar.?

— Det är viktigt att förstå varför du ska lära dig vissa saker, annars blir du omotiverad och det leder till stress. Jag vill ha en öppen dialog om det som ingår i utbildningen, men här tycker jag att det brister, säger hon.?

Däremot tycker hon att lärarna är mer lyhörda när studenterna känner sig pressade för att uppgiftsinlämningar och tentor hopar sig. ?

Att få känna inflytande över utbildningen och sin studiesituation är viktigt för att undgå onödig stress, visar forskning från Karolinska institutet.

?I våras kom en rapport som visar att så många som två av tre studenter upplever stress på grund av för lite inflytande. Det här är den allra vanligaste orsaken till sjuksköterskestudenternas stress. Andra orsaker är hög studietakt, uteblivet erkännande och dålig sammanhållning i klassen.??

Enligt studien är det stora skillnader mellan vad sjuksköterskestudenter på olika håll i landet upplever som stressande.?

I Lund, där Cajsa Rausér Porsback pluggar, är det exempelvis få som stressas av hög studietakt, till skillnad från i Kalmar, Luleå och Örebro.?

På Sophiahemmet och vid Umeå universitet upplever studenterna minst stress av för lite inflytande. Här är det sämre ställt på högskolan i Kristianstad och Luleå Tekniska universitet.

Att hantera sjuksköterskestudenternas stress är viktigt eftersom det får konsekvenser för lärandet och ökar risken för att bli sjuk av stress under yrkeslivet, skriver rapportförfattarna.

Cajsa Rausér Porsback tror att stressen kan minskas med bättre planerad utbildningen och sammanfattande föreläsningar i slutet av kurserna. Även yrkets status påverkar studenternas upplevelse av stress, tror hon.?

— Att få känna sig stolt över sitt blivande yrke och rätt värderad är viktigt för motivationen, även som student.

Om Cajsa Rausér Porsback

  • Ålder: 21
  • Bor: Lund
  • Gör just nu: Jobbar på ett demensboende och läser till sjuksköterska.
  • Gör i framtiden: Jobbar med sexual­upplysning och har en stor familj.
Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida