Det gäller att bli: KUNNIG & BEREDD

Studenter från grundutbildningarna måste förberedas bättre — både praktiskt och teoretiskt, anser Vårdförbundet. Det kan innebära en förlängning, som på Island där man går fyra år.

I nästa artikel möter du svenska studenter som har funderat kring Vårdförbundets utbildningspolitiska idé. Det här är huvuddragen i den:

  • Sjuksköterske-, röntgensjuksköterske-, biomedicinska analytiker- och barnmorskeutbildningarna ger behörighet till forskarutbildning, har en praktisk slutexamination och har fler disputerade lärare.
  • Yrkesutövare med huvudansvar för undervisning i vården har lägst masterexamen och handledarutbildning.
  • Huvudhandledare har avsatt tid för handledningsuppdraget och ska vara adjungerade till lärosätet. Kopplingen mellan akademi och verksamhet utvecklas och förstärkas.
  • Antagningen kompletteras med en prövning av lämpligheten, exempelvis genom intervjuer och samtal om etik och värderingar.
  • Specialistutbildningar skapas för alla de fyra professionerna.
  • En särskild organisation med studierektor/klinisk rektor som utbildningsansvarig för den kliniska delen av specialistutbildningen inrättas i vården.
  • Särskilda anställningar för specialistutbildade inrättas.
  • Finansieringen av forskarutbildningen stärks så att alla doktorander kan ha en doktorandtjänst.

LÄS MER: www.vardforbundet.se/Vår politik  

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida