Genomströmning

Det här ökar oddsen för att studenter hoppar av

Det här ökar oddsen för att studenter hoppar av
Det är vanligt att gå i föräldrarnas fotspår. Men social bakgrund påverkar inte avhopp från högskolan. Arkivbild: Mostphotos

Män och studenter med utländsk bakgrund hoppar av sjuksköterskeutbildningen i högre utsträckning än andra. Men föräldrarnas utbildningsnivå spelar liten roll vid avhopp, visar en ny analys.

12 oktober 2017

Det är Universitetskanslersämbetet, UKÄ, som tittat på sjuksköterskeprogrammet och nio andra av de största yrkesprogrammen, lärare, läkare med flera, och analyserat mönster bakom tidiga avhopp.

Ett resultat är extra intressant: social bakgrund påverkar inte risken för avhopp då något väl börjat studera. Detta gäller samtliga stora yrkesutbildningar. 

Andra kartläggningar visar att social bakgrund, det vill säga föräldrarnas utbildningsnivå och högskolevana, har stora konsekvenser för hur bra gymnasiebetyget blir, om du väljer att läsa vidare på högskolan och i så fall vilken utbildning du väljer.

Män hoppar av

De bakgrundsfaktorer som sticker ut vid avhopp från sjuksköterskeprogrammet är kön och utländsk bakgrund. Män har större tendens att hoppa av sjuksköterskeprogrammet och andra kvinnodominerade utbildningar. Samma sak gäller däremot inte kvinnor som läser till ett mansdominerat yrke.

Studenter med utländsk bakgrund, som är födda i ett annat land eller i Sverige av två utlandsfödda föräldrar, sticker också ut genom att hoppa av sjuksköterskeprogrammet i högre utsträckning än andra. Och det här resultatet håller i sig även då man i analysen tar hänsyn till ålder och gymnasiebetyg som också är viktiga förklaringar bakom avhopp.

Generellt sett på yrkesutbildningarna är låg ålder och låga gymnasiebetyg två faktorer som ökar oddsen för att en student ska lämna utbildningen i förtid. Så också på sjuksköterskeprogrammet.

Olika många avhopp

UKÄ har även jämfört hur vanligt det är med avhopp på samtliga 25 högskoleutbildningar i Sverige. Här är skillnaderna väldigt stora. Blekinge tekniska högskola behåller 90 procent av sina studenter från termin 1 till termin 6. Malmö högskola som ligger i botten hamnar på 55 procent.

En intressant iakttagelse är att inget lärosäte har extra stora problem med avhopp från alla yrkesprogram. Problematiken är alltså knuten till det specifika programmet och inte lärosätet.

Totalt sett fullföljer 74 procent av dem som börjar plugga till sjuksköterska hela utbildningen i ett sträck.

Biomedicinska analytiker slutar

Vårdförbundets andra yrkesgrupper ingår inte i rapporten från UKÄ. Men efter en egen granskning har Vårdfokus tidigare kunnat berätta att omkring var tredje student lämnar biomedicinska analytikerutbildningen utan att ta examen. Enligt lärosätena själva beror avhoppen på att allt fler studenter inte klarar sina studier.

Även utbildningen till röntgensjuksköterska förlorar många studenter. Jämfört med alla andra yrkesutbildningar i Sverige är däremot barnmorskeutbildningen den som fullföljs av flest. Hela 93 procent av studenterna tar examen, enligt UKÄ. 

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida