Utbildning

Drama förbereder studenter inför svåra situationer

Drama förbereder studenter inför svåra situationer
Psykiatrisjuksköterskan Susanna Höglund Arveklev disputerar senare i veckan på Sahlgrenska Akademien i Göteborg. Foto: Sofia Sabel

Rollspel kan rusta blivande sjuksköterskor för yrkesrollen. "Erfarenheten sätter sig i kroppen och du blir förberedd på ett annat sätt", säger Susanna Höglund Arveklev som nu doktorerar i ämnet.

11 december 2017

Genom dramaövningar om olika vårdsituationer kan studenter bygga upp färdigheter som inte kan uppnås i traditionell undervisning, menar forskaren Susanna Höglund Arveklev, vid Sahlgrenska Akademien i Göteborg.

– Även om du inte själv varit med om en viss situation i verkligheten så har du spelat i den eller laborerat med den, diskuterat och känt på den. Erfarenheterna sätter sig i kroppen och du är förberedd på ett annat sätt när du ska ut och arbeta som sjuksköterska, säger hon.

Psykiatrisjuksköterska

Susanna Höglund Arveklev är doktorand i vårdvetenskap, med bakgrund som psykiatrisjuksköterska.

Hennes avhandling bygger bland annat på intervjuer med studenter och analyser av gruppexaminationer. Underlaget speglar drygt 230 studenters erfarenheter av dramaövningar under sjuksköterskeutbildningen på grund- eller avancerad nivå.

Ett exempel är övningen där studenterna i en grupp, parvist och parallellt, improviserar ett fiktivt möte mellan patient och sjuksköterska på en vårdcentral. Det är ont om tid och sjuksköterskan kanske tvingas styra samtalen i en riktning som patienten inte vill.

Studenterna reflekterar över hur det känns att arbeta under den tidspressen och även hur det känns att byta roll och vara patient.

Erfarenhet från praktiken

Ett annat exempel på dramapedagogik som används i utbildningen är forumspel. Det är ett rollspel där studenternas erfarenheter från den verksamhetsförlagda utbildningen, vfu, kan vävas in.

En mindre grupp iscensätter då en svår situation och kurskamraterna är åskådare. Situationerna handlar ofta om etiska dilemman. Det kan vara konflikter och kommunikationssvårigheter, både med patient, anhöriga och även i personalgruppen.

Ett sådant exempel kan vara ett etiskt dilemma mellan läkare och anhöriga om patientens ordinerade behandling.

Agera på annat sätt

– Den dramatiserade situationen pågår några minuter och ska alltid sluta när det är som besvärligast. Någon i publiken kan under spelets gång säga stopp, gå in och ta rollen som exempelvis sjuksköterskan. Sedan spelar man vidare och ser vad som händer. Vad händer när karaktären agerar på ett annat sätt?

Susanna Höglund Arveklev menar att dramapedagogiken ger studenterna möjlighet att utforska sig själva i sin kommande yrkesroll. I samspelet med andra ser de sina egna styrkor och svårigheter och också vilka tankar, känslor och reaktioner som olika vårdsituationer väcker.

Förstå vårdvetenskap

Hon menar också att reflektioner och samtal efter dramaövningar underlättar för studenterna att förstå det teoretiska kursinnehållet.

– Det finns många vårdvetenskapliga begrepp som är svåra att ta på. Vad är tillit? Vad är tröst? Vad innebär det att lyssna aktivt? Med drama kan man träna och utveckla mellanmänskliga färdigheter.

Avhandlingen heter Drama and Learning in Nursing Education – a study in first and second cycle.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida