Enkät: Vilken var din bästa vfu som student?

2 mars 2016
.

Karolin Eklund, 26
Sjuksköterska, läser andra terminen på distrikts­?sköterskeutbildningen ?vid Högskolan i Gävle

?— Min bästa placering hade jag på en distriktssköterskemottagning under grundutbildningen. Jag lärde mig massor, till exempel sårvård och suturtagning. Min handledare var verkligen intresserad av att jag skulle lära mig så mycket som möjligt och lät mig göra det mesta av det praktiska med patienterna.?

— Min sämsta vfu var också ?på grundutbildningen. I stället för en medicinavdelning hamnade jag på en rehabavdelning där patienterna var medicinskt färdigbehandlade. Det var inget fel på handledarna eller avdelningen, men det kändes som att andra fick göra mycket mer.

 

.

Malinda Chabo, 28
Biomedicinsk analytiker, klin fys, Universitetssjuk­huset i Örebro

— Det jag gillade mest var när jag under termin fem fick vara tio veckor på klin fys här i Örebro. Här fick jag lära mig det som jag var mest intresserad av, och som jag även i dag tycker är kul, nämligen ultraljud på hjärta. Men numera gör jag mycket annat också, allt från arbetsprover och lungunder­sökningar till olika typer av ekg och andra undersökningar av hjärtat.

— Den praktikplats som gav mig minst var nog klin fys på sjukhuset i Lindesberg, där jag var en vecka. Det är litet, har inte så många patienter och kan bara erbjuda vissa undersökningar. Dessutom behövde jag pendla, och det är jag inte så glad i.

.

Pontus Andersson, 23
Röntgensjuksköterska, 
Höglandssjukhuset i Eksjö

— Den måste ha varit när vi i termin fyra äntligen fick vara på en röntgenavdelning. Innan dess visste jag egentligen inte så mycket om arbetet på röntgen, men kände direkt att jag hade valt rätt när jag kom dit. Jag gjorde hela den verksamhetsförlagda utbildningen på samma ställe, så jag lärde känna avdelningen väl och det är även där jag jobbar nu. Handledarna var väldigt engagerade och jag fick mycket feedback.

— Det värsta med den verksamhetsförlagda utbildningen var nervositeten inför de kliniska examinationerna.

 

.

Ida Westerberg, 33
Sjuksköterska på onkologiska kliniken,
Akademiska sjukhuset i Uppsala

— Alla mina vfu var bra. Jag hade jobbat i åtta år som undersköterska och kunde redan omvårdnad. Det var en stor omställning för mig att släppa undersköterskerollen och ta mer ansvar som sjuksköterska. Jag tyckte att mina handledare hanterade det bra. På min sista vfu på mava, medicinsk akutvårdsavdelning, lärde jag mig mycket om det medicinska och läkemedlen.

— Jag skulle ha velat få välja mellan psykiatri och mer barnpraktik. Jag hade fem veckor i psykiatrin, och en vecka sammanlagt barn, förlossning och bb. Men de gör väl så för att studenter ska upptäcka att de kan jobba i psykiatrin.

 

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida