Kompetensutveckling

Erbjuds betalning under utbildningen till sjuksköterska

Erbjuds betalning under utbildningen till sjuksköterska
Anställda inom Stockholms läns sjukvårdsområde kan få betalt under tiden som de läser vidare till sjuksköterska. Arkivbild: Mostphotos

Sedan drygt ett år tillbaka erbjuder Stockholms läns sjukvårdsområde studenter som läser till sjuksköterska betalt under grundutbildningen. Motkravet är att de lovar att arbeta som sjuksköterska på den enhet inom SLSO där de redan har en anställning.

De sjuksköterskestudenter som skriver på kontraktet får 9 000 kronor i månaden under de första fyra terminerna. Under termin fem och sex får de 18 000 kronor i månaden.

– I första hand handlar det om att personer som redan jobbar hos oss som skötare eller undersköterskor ska få hjälp till en kompetensutveckling. Men självklart spelar bristen på sjuksköterskor in, säger Pia Sondell som är kompetens- och utbildningsstrateg inom Stockholms läns sjukvårdsområde, SLSO.

SLSO är en del av landstinget och har hand om all landstingsdriven vård utanför akutsjukhusen.

Fått erbjudandet efter VFU

Man har alltså inte slagit på trumman och lovat denna form av ersättning vitt och brett via annonser eller riktad information till sjuksköterskeutbildningarna i Stockholm. Däremot har en del av de sjuksköterskestudenter som haft sin verksamhetsförlagda utbildning, VFU, inom SLSO:s psykiatriska enheter erbjudits att få betalning under de två sista terminerna på utbildningen.

– Vi tar inte in hur många som helst. Det här är en begränsad satsning, säger Pia Sondell.

Så vilken sjuksköterskestudent som helst kan inte ringa till er och begära att få betalt mot löfte att de börjar jobba hos er efter examen.

– Nej, det går inte, säger Pia Sondell.

Hur många studenter som hittills fått betalt under grundutbildningen är oklart.

– Det har funnits ett stort intresse bland våra medarbetare, men det handlar också om att verksamheterna ska kunna släppa sin personal. Till årsskiftet ska vi göra en uppföljning i samband med vårt utbildningsbokslut. Först då vet vi hur många som fått den här typen av ersättning, säger Pia Sondell.

Måste fortsätta arbeta hos arbetsgivaren

De som får betalt av SLSO förbinder sig att efter examen arbeta som sjuksköterska på den enhet där de har sin anställning, eller där de har haft sin VFU, under minst tolv månader.

Pia Sondell tycker att det är självklart att ersättningen är villkorad.

– En verksamhet som satsar och använder sig av sina kompetenspengar måste ju känna att satsningen ger någonting tillbaka, säger hon.

Den som bryter kontraktet och i stället börjar arbeta hos en annan arbetsgivare efter sin examen kan bli återbetalningsskyldig. Stockholms läns landsting har ett liknande avtal för sjuksköterskor som specialistutbildar sig. Bryter de mot avtalet måste de betala tillbaka halva ersättningen. SLSO har valt att ha samma regler för dem som ersätts under grundutbildningen.

SLSO är inte ensamma om att betala för sjuksköterskor och skötare som vill läsa vidare till sjuksköterska. I exempelvis Dalarna har landstinget köpt högskoleplatser för att deras undersköterskor ska kunna utbilda sig till sjuksköterskor. Under utbildningen får de studielön.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida