Får självständigt möta patienter

9 januari 2018

Umeå universitet och Västerbottens läns landsting har tillsammans skapat länets första undervisningsmottagning vid Backens hälsocentral. Där ska studenter inom vårdyrken få ta emot egna patienter under handledning och lära sig samarbeta som team. De träffar patienterna under en timme, gör en noggrann undersökning och stämmer sedan av med sin handledare.?

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida